Články

Všechny články

 • 7 10
  Jde o život

  Cyklus TV Noe

  Nezařazeno | FiLiP | 7.10.2013 20:00
 • 7 10
  Vítání nových občánků (akademické obce) 9.10.

  img_4743Ve středu 9.10. od 17.30 do 19 hodin zveme všechny nově příchozí studenty zvláště prvních ročníků (ale nejen jich) do sakristie k neformálnímu setkání s týmem Akademické farnosti.  O farních aktivitách, o vašich očekáváních a o možnostech zapojení do života katolické akademické obce si můžete popovídat s Mons.Tomášem Halíkem, P. Petrem Vacíkem, Martinem Staňkem, Filipem Srovnalem, Janem Rosíkem (VKH),  Adélou a Petrem Muchovými a dalšími. Setkání se koná v sakristii, vstup je pouze z nádvoří Klementina.

  Aktuality | Martin Stanek | 7.10.2013 15:04
 • 3 10
  Hudba v katedrále I.
  Aktuality | Martin Stanek | 3.10.2013 11:17
 • 3 10
  Zrychlený kurz přípravy na biřmování až v říjnu 2014

  Kurz přípravy tzv. rychlých biřmovanců (tzn. těch, kdo již pravidelně praktikují víru a docházejí ke svátostem) se vzhledem k vytíženosti manželů Petra a Adély Muchových otevře až v říjnu 2014. Biřmování tedy bude společné všem biřmovancům (pomalým i rychlým), a to v době velikonoční roku  2015. I tak je však možné již nyní navštěvovat úterní přednášky kurzu Základy víry. Kurz pro tzv. pomalé biřmovance (tedy de facto konvertity, pokřtěné v dětství) se otevírá již letos.

  Základy víry | Martin Stanek | 3.10.2013 10:23
 • 2 10
  Requiem za Prof. MUDr. Radanu Königovou CSc. 2.10. v 15.00
  Aktuality | Martin Stanek | 2.10.2013 13:19
 • 25 9
  Cyklus debatních večerů Technika vs. člověk - pozor, změna programu 14.11.

  Technologický vývoj se extrémně zrychluje. Přelomové vědecké objevy způsobily dalekosáhlé změny ve společnosti avnímání jednotlivců. Žijeme v mnoha automatizovaných, často virtuálních systémech. Jak všudypřítomné technologie ovlivňují náš vztah ke světu, druhým lidem i naši spiritualitu? Cyklus čtvrtečních večerů, které proběhnou v sakristii v říjnu a listopadu, si dává za cíl prozkoumat tento vliv s pomocí českých odborníků, zhodnotit způsoby, kterými nás užívání technologií vnitřně utváří a naznačit cestu pro spiritualitu dnešní technizované doby.

  Večery jsou určeny především pro studenty, kteří považují duchovní přesah za nutnou součást plnohodnotného života a chtějí lépe rozumět době, ve které žijeme. Není podmínkou, aby účastníci byli z křesťanských či dokonce církevních kruhů, akce je otevřena široké veřejnosti. Pořadatelé: Studentská rada FF UK a Akademická farnost Praha. Setkání moderují Michal Ježek a Petr Pospíšil. Jednotlivé večery najdete v kalendáři. (pozor, 14.11. se nekoná přednáška prof. Halíka - zařazen je dialog duchovních P. Karla Satorii a P. Jana Regnera SJ)

  Aktuality | paula | 25.9.2013 09:57
 • 25 9
  Primice otce Antonína, trapisty ze Sept-Fons
  Aktuality | paula | 25.9.2013 09:41
 • 22 9
  Termíny exercicií v Kolíně červenec-prosinec 2013
  Aktuality | Martin Stanek | 22.9.2013 20:52
 • 22 9
  Duchovní víkendy pro katechumeny a biřmovance

  3 .- 5. 2.2012, Praha-Vinoř, víkend pro rychlé biřmovance II., doprovázejí manželé Muchovi cena: přihlášky mailem na: platby na místě.

  9.-11.3., předběžně Praha-Vinoř, víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík, Martin Staněk a Petr Vacík cena: přihlášky mailem na: platby

  23.-25.3., předběžně Praha-Vinoř , víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík a Martin Staněk cena: přihlášky mailem na: platby

  30.3.-1.4.2012, Praha- Klášter kapucínů Loreta, víkend pro rychlé biřmovance III., doprovázejí manželé Muchovi cena: přihlášky mailem na: platby

  Základy víry | Martin Stanek | 22.9.2013 20:41
 • 17 9
  Provoz farní kanceláře 19.-20. září

  Milí farníci, s omluvou oznamujeme, že ve dnech 19. a 20. září bude farní kancelář z důvodu konání farního temabuildingu UZAVŘENA. K dispozici vám budeme opět v pondělí 23. září v obvyklých hodinách (9.30 - 17.30). Za farní personál Jana Pláteníková

  Aktuality | paula | 17.9.2013 12:25