Články

Aktuality

 • 15 6
  Zkušenost pandemie a vztah mezi vírou a nevírou

  Videozáznam z kolokvia v rámci badatelského projektu „Faith and Beliefs of ´Nonbelievers´“ na půdě České křesťanské akademie

  Všechna videa na webu projektu

  Aktuality | FiLiP | 15.6.2020 16:00
 • 6 6
  Společnost a církev v době krize

  Videozáznam z panelové diskuse "Společnost a církev v době krize. Poučení z pandemie." na půdě České křesťanské akademie

  V rámci projektu "Fórum inspirace"; vystoupili Tomáš Halík, Pavel Hošek a Jaroslav Šebek.

  Aktuality | Sandra Krupičková | 6.6.2020 14:00
 • 31 5
  Salvátor opět otevírá své brány
  Aktuality | Martin Staněk | 31.5.2020 14:00
 • 31 5
  Půst a Velikonoce v promluvách Tomáše Halíka

  Přehled audio, video záznamů a plných textů

  Aktuality | FiLiP | 31.5.2020 12:00
 • 31 5
  Slavnost Seslání Ducha Svatého

  Promluva Mons. Tomáše Halíka k Letnicím

  TEXTY na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 31.5.2020 00:00
 • 31 5
  Slavnost Seslání Ducha svatého - domácí bohoslužba
  Aktuality | Martin Staněk | 31.5.2020 00:00
 • 24 5
  Nanebevstoupení Páně

  Promluva Mons. Tomáše Halíka k 7. neděli velikonoční

  TEXTY na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 24.5.2020 12:00
 • 24 5
  7. neděle velikonoční - domácí bohoslužba
  Aktuality | Martin Staněk | 24.5.2020 00:00
 • 21 5
  Opatření pro konání bohoslužeb

  Prosíme o dodržování následujících opatření:

  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm;
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje;
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.);
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

  Aktuality | Sandra Krupičková | 21.5.2020 00:00
 • 17 5
  Třetí osoba Trojice

  Promluva Mons. Tomáše Halíka k 6. neděli velikonoční

  TEXT na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 17.5.2020 00:00