Články

Administrativa katechumenů a biřmovanců před Velikonocemi

Základy víry | Martin Staněk | 3.3.2015 00:00

 

 

 

FAQ

Veškeré osobní údaje jsou chráněny podle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Jsou určeny pouze k zápisu do farní matriky a zůstávají ve farním archivu. Farní matriky jsou vedeny pouze v papírové podobě.

Děkujeme za vaši spolupráci - při počtu cca 150 křtěných a biřmovaných by vyplnění všech dokumentů trojmo až čtvermo mohlo stát farní asistentku duševní i fyzické zdraví.

KATECHUMENI

Nejpozději do úterý 17. března  2015 je třeba osobně dodat:

1)     vyplněný formulář Oznámení o připravenosti katechumena. Ten odesílá farář svému biskupovi jako žádost o možnost udělení křtu a biřmování. Vyplněním formuláře ušetříte čas farní asistentce, která tímto děkuje. Pozor - kolonka adresa (farnost) znamená nikoliv trvalé bydliště (zapsané v OP), ale skutečné, nejspíše na území Prahy a okolí (počítá se i VŠ kolej). Vypisuje se adresa bydliště, nikoliv adresa farního kostela. V kolonce jméno a příjmení je třeba uvést své civilní jméno a příjmení.

2)     Křestní zápis   (pozn. - přestože budou křtěnci zároveň i biřmováni, není třeba vyplňovat ještě biřmovací zápis)

Nápověda k vyplnění křestního zápisu

3)     Neověřenou kopii rodného listu. Tato administrativa slouží k vedení farních matrik a zůstává i pro další generace uložena ve farním archivu.

4)     Neověřenou kopii oddacího listu. Ti, kteří jsou rozvedeni nebo uzavřeli pouze civilní sňatek s pokřtěným katolíkem, by měli neprodleně informovat Martina Staňka a upozornit na případnou nutnost řešit věc církevně-právně.

FAQ

BIŘMOVANCI

Nejpozději do úterý 24. března osobně dodat:

1)     Vyplněný Biřmovací zápis

2)     Neověřenou kopii rodného listu,

3)     potvrzení o křtu – buď kopii křestního listu nebo aktuální potvrzení o křtu, které vám vydá farnost, kde jste byli pokřtěni,

4)     Obálku s nadepsanou adresou farnosti, kde jste byli pokřtěni. Obálka s adresou nám výrazně ulehčí práci s dohledáváním vašich farností. Pozor, některé farnosti byly sloučeny s jinými,               prosíme věnujte pozornost skutečné adrese uložení matrik. 

5)     Vyplněný biřmovací lístek (pozor – nezaměňte jej prosíme za biřmovací zápis). 

5)     Neověřenou kopii oddacího listu. Ti, kteří jsou rozvedeni nebo uzavřeli pouze civilní sňatek s pokřtěným katolíkem, by měli neprodleně informovat Martina Staňka a upozornit na případnou nutnost řešit věc církevně-právně.

6)     Vstupující na Zelený čtvrtek do katolické církve z jiných církví dodají i vyplněný formulář Žádosti o přijetí do římskokatolické církve

 FAQ

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte mailem na farní asistentku Paulu Fassati: [email protected]

Související články

Komentáře