FAQ ke křestní a biřmovací administrativě

faq katechumeni

 

* Jaký je rozdíl mezi křestním jménem, biřmovacím a civilním křestním jménem?

Je třeba odlišit „civilní „ křestní jméno – tedy to, které máte v OP a dostali jste jej od rodičů po narození a církevní křestní jméno – tedy to, které si vy sami vybíráte ke křtu -  jde o jméno vašeho patrona. Obě jména vyplňujete do formulářů zvlášť. Dále vyplňujete biřmovací jméno – tedy opět jméno patrona, kterého jste si vybrali k biřmování. Ti, co jsou křtění a biřmovaní zároveň tedy vyplňují všechna tři jména.

Příklad:

pan Jan Novák si vybral jako křestního patrona sv.Františka a jako biřmovacího patrona sv.Ignáce.  Při obřadu přijetí křesťanského jména během přípravných obřadů na Bílou sobotu mu bude tedy řečeno: Jane, od nynějška se budeš jmenovat František. Při křtu mu bude řečeno: Františku, já tě křtím..... a při následném biřmování: Ignáci, přijmi pečeť..... 
Pokud je panu Novákovi sympatický i sv.Jan (Křtitel, Evangelista, Zlatoústý....atd), může zahrnout své občanské jméno i do jmen křestních a bude pak křtěn: Jane Františku, já tě křtím....

 

* V případě, že jsem si vybral stejné jméno patrona jako je moje „civilní“ křestní jméno v OP, mám jej vyplnit dvakrát?

V současně platném formuláři (var. 2017) ANO

 

*V kolonce „místo oddání nebo křtu“ apod. se uvádí jen město nebo i kostel?

Vždy co nejpřesněji – tedy město i jméno kostela, příp. adresu.

 

* Jméno křtícího kněze má být se všemi tituly a církevními hodnostmi?

Ne, není to nutné.

 

* Jak se uvádějí jiná vyznání?

Nejčastější jiné vyznání je „bez vyznání“, „českobratrské evangelické“, "československé husitské", "církev bratrská", případně jakékoli jiné např. „židovské“.

 

* Když bude katechumen současně i biřmován, musí vyplňovat i biřmovací listek?

Ne. Biřmovací agenda katechumenů je zpracována v rámci křestního zápisu.

 

* Co když mám více kmotrů?

Zapište údaje o všech kmotrech stejně.

 

Faq biřmovanci

 

* V biřmovacím lístku chcete adresu trvalou nebo korespondenční (kanonickou)?

Potřebujeme to bydliště, které máte v občanském průkazu.

 

* V biřmovacím lístku je datum přijetí do římskokatolické církve. Co to znamená?

 Přijetí do ŘKC je obřad, který se dělá, pokud někdo byl pokřtěn v jiné církvi a nyní přistupuje k biřmování. U nás tento vstup probíhá na Zelený čtvrtek.

Týká se to tedy jen těch, kdo případně budou vstupovat u nás, protože u nás jdou k biřmování. Vyplní se tedy datum Zeleného čtvrtku.

 

*Co když si biřmovanec nevzpomíná na datum a místo prvního svatého přijímání?

Měli byste mít doma upomínku na první svaté přijímání. Pokud ji nemáte a není možnost, jak věc zjistit, napište, co víte (např. rok). Pokud si na místo nikdo z rodiny ani okolí nevzpomíná, zapište, že není možné zjistit. 

 

* Biřmovanec nebyl ještě u přijímání. Napíše předpokládané datum 1. přijímání?

U těch, kteří se k němu připravují, se uvede předpokládané datum (v našem kostele je to zpravidla je to Zelený čtvrtek).

 

 * Je pro biřmovance nutné vyplňovat kolonku s adresou křtu a zvlášť přinést ještě obálku s nadepsanou adresou farnosti, kde byl pokřtěn?

Ano, velice vás o to prosíme, ulehčíte nám tím nekonečné dohledávání adres. Slouží to k ohlášení vašeho biřmování do křestní matriky. Některé farnosti také byly sloučeny.