Články

Popelce umělců

Aktuality, Archiv uměleckých intervencí | Martin Staněk | 22.2.2023 19:00

 

 

 

Popelce umělců

"Popelec umělců" - setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1996 v našem kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou v Paříži, kdy se v katedrále Notre Dame sloužila mše sv. za umělce padlé během 1. světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

21.2. 1996  [POPELEC UMĚLCŮ]  Hodinka textů a hudby s Ludvíkem Vaculíkem, Robertem Hugem a Tomášem Halíkem v divadle Na zábradlí. V 19 hodin bohoslužba s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora.

12.2. 1997  [DRUHÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Obnovená anketa na téma Františka Halase a Jana Čepa „Je třeba víry k tvorbě?“;  s Martinem C. Putnou, Janem Potměšilem a Tomášem Halíkem; Zrcadlová síň Klementina.

25.2. 1998  [TŘETÍ POPELEC UMĚLCŮ]  Zamyšlení na téma: Nechybí nám totalita?; S Ivanem O. Štampachem, Tomášem Halíkem a texty Dominika Pecky; Zrcadlová síň Klementina.

17.2. 1999  [ČTVRTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Čtené představení rozhlasové hry Přemysla Ruta Etiopská legenda v režii Jaroslavy Šiktancové; hudba Jiří Stivín a Robert Hugo; Zrcadlová síň Klementina.

8.3. 2000  [PÁTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Premiéra hry Přemysla Ruta  Sedmispáči v režii Jaroslavy Šiktancové; Divadlo Kašpar v Celetné ulici.

28.2. 2001  [ŠESTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Jednodenní výstava obrazů a soch Mojmíra Preclíka, Jany Švábové, Jaroslava Šerých, Věry Novákové, Markéty Jírové, Jarmily Janůjové, Václava Vokolka, Jiřího Vovse, Jana Jemelky a Petra Kryštofa; písně na texty Bohuslava Reynka hrál Ondřej Škoch a comp.; úvodní slovo Tomáš Halík a Přemysl Rut. Foyer Akademie múzických umění.

13.2. 2002  [SEDMÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Vina a pokání (Erben, Fischerová, Rut, Doležal); účinkovali Hana Kofránková, Daniela Fischerová, Josef Schwarz-Červinka a Přemysl Rut, hudba: Robert Hugo; Sakristie kostela Nejsv. Salvátora.

5.3. 2003 17.30  [OSMÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Pověsti ze vznikajícího rukopisu knihy Přemysla Ruta Strašlivé Čechy, děsná Morava v podání Markéty Potužákové, Vladimíra Javorského a Přemysla Ruta; gotické písně zpívala Jitka Molavcová; Sakristie kostela Nejsv. Salvátora.

25.2. 2004 17.30  [DEVÁTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Nad městem - dialog Miloše Martena a Paula Claudela (s jeho Svatými obrázky z Čech) u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie; přednesli Vojtěch Hájek a Přemysl Rut, cemballo Jaroslav Tůma; Sakristie kostela Nejsv. Salvátora.

9.2. 2005 17.00  [DESÁTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Ti jedni bojovali za Alláha, jiní za kříž; konfrontace válečných svědectví Fulchera Chartresského a Usámy ibn Munkiz v podání Aleše Vrzáka a Přemysla Ruta, zpěv Jiří Hodina a Hana Blochová;  Sakristie kostela Nejsv. Salvátora.

1.3. 2006 17.45  [JEDENÁCTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Jen já neumím nic; legendy o umění a víře v podání Radovana Lukavského, Věry Slunéčkové a Přemysla Ruta, s hudbou Roberta Huga a Jiřího Stivína, s obrazy Dušana Černého, Petra Štěpána a Jiřího Vovse, se sochami Jiřího Kačera a Mojmíra Preclíka; Sakristie kostela Nejsv. Salvátora, v přímém přenosu České televize.

21.2. 2007 18.00  [DVANÁCTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Přemysl Rut: Konec dobrý, všechno špatně; rozhlasová televizní hra; ve čtené inscenaci hráli Miloš Černoušek (alias Cyril Drozda), Simona Postlerová, Adam Rut, Břetislav Rychlík; hudba Robert Hugo a Jiří Stivín; Sakristie kostela Nejsv. Salvátora, v přímém přenosu České televize.

6.2. 2008 18.00  [TŘINÁCTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Cesta k pramenům příběhu Hrnečku, vař!  až k proroku Eliášovi a zpátky do současnosti -  s Přemyslem Rutem, Tomášem Halíkem, Robertem Hugem a Jiřím Stivínem. Sakristie kostela Nejsv.Salvátora; (přímý přenos / archiv České televize)  (fotogalerie)

25.2. 2009  [ČTRNÁCTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Co to znamená být člověkem: Červená Karkulka aneb Človlk. Rozhovor Přemysla Ruta s Tomášem Halíkem na textem nově interpretované pohádky P.Ruta; Hudebně doprovodili Robert Hugo, Jiří Stivín a Markéta Mátlová. Sakristie kostela Nejsv. Salvátora; (přímý přenos / archiv České televize). V liturgickém prostoru kostela instaloval své dílo s názvem Studánky renomovaný výtvarník Václav Cigler.  (fotogalerie)

17.2. 2010  [PATNÁCTÝ POPELEC UMĚLCŮ] „Prach jsi a v prach se obrátíš" Účinkovali: Přemysl Rut (výbor z poezie na téma pomíjejícnosti), Petr Nikl (vizuální perormance s pískem a světlem), Robert Hugo (cemballo), Milada Karez (kytara) a Jiří Stivín (flétna). Liturgický prostor presbytáře obohatila svojí výtvarnou intervencí Adriena Šimotová kompozicí s názvem Prostrace.  (fotogalerie)  

9.3. 2011  [ŠESTNÁCTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  „Kdyby do zahrady naší vešel Pán“.  V podání Lucie Trmíkové zazněly verše Bohuslava Reynka, texty sv. Jana od Kříže a proroka Izajáše. Autorskou hudbou Martina Dohnala doprovodil Libor Mašek,  Dáša Mašková a Joe Karafiát. Obrazový a fotografický doprovod: Bohdan Holomíček. Režie: Jan Nebeský.
Mši sv. doprovodil žalmový sbor kostela Nejsvětějšího Salvátora a členové souboru Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.
V presbytáři byla po dobu postní instalace "postního obrazu“ předního českého výtvarníka Stanislava Kolíbala.  (fotogalerie) (archiv České televize)

22.2. 2012  [SEDMNÁCTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Divadelní hra Lucie Trmíkové a Miloše Orsona Štědroně s názvem Lamento / Z tance v prach a opět do tance (Noc a den matky Terezy), (velký sál Městské knihovny). Režie: Jan Nebeský. Součástí poplece umělců a celé postní doby byla z iniciativy Norberta Schmidta instalace velkého postního plátna v presbytáři kostela.  (fotogalerie) (archiv České televize)

13.2. 2013  [OSMNÁCTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Clarinet Factory & Alan Vitouš nabídli v refektáři Dominikánského kláštera hudební performanci Ozvěny z kamene.
Hudební doprovod mše sv.: Robert Hugo a Clarinet Factory. Pro udělování popelce vytvořila výtvarnice a keramička Jana Krejzová speciální postní nádoby na popel. Malířská intervence Patrika Hábla zakryla dočasně 14 historických obrazů.  (fotogalerie)

5.3. 2014  [DEVATENÁCTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  "Hlas kontra bas" - v sakristii se konala instrumentálně hlasová improvizace Ridiny Ahmedové a Petra Tichého. Mši sv. s promluvou Mons. Tomáše Halíka hudebně doprovodili Soňa Kružíková, Magdalena Malá a Jiří Hodina. O výtvarnou intervenci do prostoru kostela s názvem Introdukce se postaral Jaromír Novotný.  (fotogalerie) (ČT - Křesťanský magazín)

18.2. 2015  [DVACÁTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  V sakristii zazněla Bolestná tajemství z Růžencových sonát H. I. F. Bibera v podání Lucie Sedlákové Hůlové – housle, Roberta Huga – cembalo a Jana Krejčy – theorba. Duchovní slovo: Mons. Tomáš Halík. Po mši sv. představil svoji uměleckou intervenci Zrcadlo Michal Škoda. (fotogalerie) (ČT - Křesťanský magazín)

10.2. 2016  [DVACÁTÝ PRVNÍ POPELEC UMĚLCŮ]  V sakristii zaznělo popeleční hudební quodlibet v  podání Jiřího Stivína a Roberta Huga a s duchovním zamyšlením Tomáše Halíka. Oba hudební protagonisté také doprovodili mši sv. Umělecké intervence s názvem Free Visit se tentokrát zhostil německý umělec Christian Helwing, který kostelem protáhl 160 metrovou stuhu červeného koberce.  (fotogalerie) (ČT - Artmix

1.3. 2017  [DVACÁTÝ DRUHÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Studenti, absolventi a ředitel gymnázia Přírodní škola předvedli v sakristii loutkovou divadelní hru terezínského vězně Hanuše Hachenburga Hledá se strašidlo. Mši sv. doprovodil Robert Hugo. Umělecká intervence se tentokrát nesla ve znamení objeveného gotického fragmentu reliéfu Krista v Getsemanech. Také byla představena nová kniha Norberta Schmidta o uměleckých intervencích nejen v našem kostele s názvem Přímluva za současnost.  (fotogalerie) (videodokument)

14.2. 2018  [DVACÁTÝ TŘETÍ POPELEC UMĚLCŮ]  V sakristii se odehrálo představení autorské trojice Lucie Trmíková/ Jan Nebeský/ David Prachař s nízvem Dvojí domov na motivy Jana Čepa.
Po postní bohoslužbě byla uvedena postní umělecká intervence Daniela Pitína s názvem Zpovědnice.  

6.3. 2019  [DVACÁTÝ ČTVRTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  V první části se ve vokálně klávesovém pásmu - výběru z Biblických sonát Johanna Kuhnaua představila Eva Bublová /varhany a cemballo/, a Jan Mikušek /zpěv a mluvené slovo/. Po mši sv. s udílením popelce byla v sakristii uvedena umělecká intervence Roberta V. Nováka s názvem TXT. Předmětem intervence byla projekce básně Dorothy Day do hlavního oltářního obrazu v kostele. 

26.2.2020 [DVACÁTÝ PÁTÝ POPELEC UMĚLCŮ]  Divadelní spolek JEDL představil ve scénické meditaci Slova a obrazy z Petrkova Bohuslava Reynka. V režii Jana Nebeského účinkovala Lucie Trmíková, hudební doprovod: Martin Dohnal. Fotografie z Petrkova: Bohdan Holomíček.
Umělecké intrvence se zhostil architekt Josef Pleskot se svým kinetickým objektem - mohutným kyvadlem, zavěšeným z ochozů kostela do hlavní chrámové lodi. (videodokument)

 

Související články

Komentáře