Články

XX. Popelec umělců 18.2.2015

Aktuality, Umělecké intervence a výstavy | Martin Staněk | 18.2.2015 18:00

Akademický kostel Nejsv. Salvátora

středa 18. února 2015

18.00 hodin  / Bolestná tajemství z Růžencových sonát H. I. F. Bibera zahrají Lucie Sedláková Hůlová – housle, Robert Hugo – cembalo a Jan Krejča – theorba. Duchovní slovo: Mons. Tomáš Halík

Koná se v sakristii kostela. Vstup volný, přístup z nádvoří Klementina od 17.40.

19.00 hodin / Mše svatá s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.

20.30 hodin /Vernisáž výtvarné intervence Michala Škody v sakristii kostela. Promluví autor společně s kurátorem Norbertem Schmidtem.

V pořadí XX. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK.

..........................................

Hudební část

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 - 1704) 
byl česko-rakouský barokní hudební skladatel a houslový virtuos německé národnosti, působící nejprve na Moravě a poté v Salzburgu. Byl prvním houslistou zámecké kapely v Kroměříži a od roku 1684 kapelníkem salzburského dvorního orchestru. Hudební vzdělání pravděpodobně získal na jezuitském gymnáziu v Opavě.
Jeho rozsáhlé dílo a obliba specifických harmonických postupů do jisté míry přeznamenaly pozdější směry v barokní hudbě, které poté došly plného uplatnění v dílech Johanna Pachelbela či Johanna Sebeastiana Bacha. 

Robert Hugo  (1962)
Titulární varhaník kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu, cembalista, dirigent, hudební teoretik především v oblasti barokní hudby a vysokoškolský pedagog. V roce 1992 založil hudební soubor zaměřující se na interpretaci staré hudby Capella Regia Musicalis, který v současnosti nese název Capella Regia Praha
Je lektorem Akademie staré hudby na Masarykově univerzitě v Brně a vyučuje také na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz.  Koncertně vystupuje zejména v České republice, Německu a Polsku.

Lucie Sedláková Hůlová
Houslistka, absolventka pražské konzervatoře a pražské Akademie Múzických umění.  Je členkou a sólistkou komorního orchestru Praga Camerata, vystupuje i s jinými s předními českými orchestry a po několik sezon byla i členkou UBS Verbier Festival Youth Orchestra. Se svým manželem, violoncellistou Martinem Sedlákem, tvoří České smyčcové duo a společně s klavíristkou Jaroslavou Pěchočovou tvoří též Kinsky Trio Prague. Spolupracuje se souborem Capella Regia Praha.

Jan Krejča (1972)
Studoval hru na loutnu s předním českým loutnistou Rudolfem Měřínským. Další studium ho vedlo na mistrovské kurzy u legendárního profesora Hopkinse Smitha, u Lindy Sayce a Jakoba Linberga. Je zakládajícím členem ansámblu Les Voix Humaines Prague - specializovaném na provedení francouzské hudby 17. a 18. století na dobové hudební nástroje. Je častým hostem ansámblů specializovaných na 'starou hudbu' jako např. Musica Florea, Collegium Marianum, Capella Regia, Collegium 1704, Hipocondria ensemble aj. 


Výtvarná část

Letošní postní intervence Michala Škody v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora propojuje venek a vnitřek kostela a zároveň akcentuje pomyslný i faktický práh mezi profánním a sakrálním prostorem. Díky „uzavření“ vstupu do chrámu se paradoxně otevírá nový prostor reflexe a změny perspektiv. Důležité tak není dílo samotné, ale obraz, který si odnese každý jednotlivý návštěvník.
Škodova „jednoduchost, strohost a obyčejnost“, jak autor sám rád definuje svou práci, překračuje běžný výtvarný minimalismus. Není také pouhým výsledkem přemýšlení o „společnosti, která se dusí pod nánosy zbytečnosti“. Škodova intervence otevírá před člověkem především možnost si v komplikovaném světě znovu ujasňovat ty nejzákladnější vztahy a konstanty.

Norbert Schmidt

Michal Škoda (*1962)
vystudoval Střední keramickou školu v Bechyni a od 90. let se věnuje výtvarnému umění. V počátcích procházel různými obdobími a pracoval v různých civilních povoláních. Zásadní zlom v jeho životě nastal v roce 1994, od kdy prezentuje svou vlastní volnou tvorbu na řadě samostatných i skupinových výstav doma i v zahraničí. Ve svém díle, které zahrnuje jak objekty, malbu, autorské knihy, tak v poslední době především kresbu, se dlouhodobě zabývá problematikou prostoru, hledáním jeho smyslu a místa, které v něm zaujímá člověk. V roce 1997 se ujal vedení Domu umění v Českých Budějovicích, který se postupně proměnil ve významnou a respektovanou středoevropskou galerii současného umění a architektury.

realizace: Martin Janda; kontakt pro média: Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit u farní asistentky Jany Pláteníkové: [email protected], 222 221 339, 724 367 681

Intervencí Michala Škody se volně inspiruje i cyklus Postních zamyšlení u Nejsv. Salvátora 2015

ARCHIV POPELCŮ (1996 - 2015)

 

foto Martin Staněk

foto © Petr Neubert

 

Ohlasy a souvislosti:

XX. Popelec umělců 18. února 2015
Akademická farnost Praha, 18. února 2015

Postní doba 2015 u Salvátora
Akademická farnost Praha, 18. února 2015

Aleš Pištora: Křesťané vstoupí do postní doby
Arcibiskupství pražské, 11. února 2015

Radek Gális: Michal Škoda se představí u Salvátora
Českobudějovický deník, kultura, 11. února 2015, s. 10.

Popelec umělců otevře výstavu
Pražský deník.cz, 18. února 2015

Popeleční středou křesťané vstoupili do půstu před Velikonocemi
Pražský deník.cz, 18. února 2015

Karel Oujezdský: Kostel Nejsvětějšího Salvátora: intervence Michala Škody
Český rozhlas Vltava, Mozaika, 23. únor 2015

Monika Höferová: Postní intervence u Nejsvětějšího Salvátora
TV Noe, Noeviny 24. února 2014

Radek Gális: Zrcadlo v chrámu klade otázky
Českobudějovický deník.cz, 1. března 2015

Michael Otřísal: Popelec umělců
Křesťanský magazín, Česká televize, 1. března 2015

Postní intervence
Art & Antiques 3/2015, s. 79

Související články

Komentáře