Články

XXVI. Popelec umělců

Aktuality, Umělecké intervence a výstavy | Kateřina Černá | 22.2.2023 19:00

XXVI. Popelec umělců

Popeleční středa 22. února 2023

Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora

Popelec umělců – setkání, které se poprvé uskutečnilo v roce 1996 ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před sto lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během první světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

 

19.00 Mše sv. s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora.
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.
Zazní postní improvizace Roberta Huga, Jiřího Stivína a Jiřího Hodiny.

20.30 Uvedení postní intervence Jana Kováříka - Soustředění.
Společně s autorem promluví kurátoři Klára Jirsová a Norbert Schmidt.

Postní intervence Jana Kováříka
V letošním roce do liturgického prostoru kostela vstoupí se svým dílem sochař Jan Kovářík. Intervence do akademického barokně vyzdobeného kostela opět rozehraje mnohovrstevnatou hru dialogů, odkazů a asociací. Budou ji tvořit desítky bílých segmentů různých nízkých kuželovitých až kapkovitých tvarů. Presbytář zaplaví tvarově těkavá, rozvibrovaná hladina, která zkoncentruje pozornost do těžiště posvátného prostoru. Při druhém pohledu, který vyžaduje cestu návštěvníka do nitra chrámu, se vyjeví i síťová struktura díla odkazující k bazálním pletivům organických i duchovních vztahů. Ne náhodou je intervence plánována na postní dobu, která v běhu církevního roku zdůrazňuje potřebu ztišení, zklidnění, koncentrace – soustředění na podstatné roviny života a důležitost zdravých mezilidských vztahů.
_____________________________________________________________________________________________________

Umělecké intervence v akademickém kostele Nejsv. Salvátora v posledních čtrnácti letech pravidelně doprovázejí postní dobu. Ukazují, že svět víry a svět moderního umění nejsou nezávislé entity a inspirují k zamyšlení nad smyslem liturgického prostoru, obrazů, slov. Také zvolené období liturgického roku – postní doba – takovému promýšlení přeje. V minulých letech jsme oslovili významné české umělce (Václava Ciglera, Adrienu Šimotovou, Stanislava Kolíbala, Patrika Hábla, Daniela Pitína, Roberta V. Nováka), ale i umělce zahraniční (Christiana Helwinga či Choi Jeonghwu). Jejich současné umělecké vstupy vznikly vždy přesně na míru liturgickému prostoru, a zároveň jej na přesně určenou dobu proměnily. Intervence do liturgického prostoru známého univerzitního kostela si za dobu svého trvání vydobyly respektované místo v českém uměleckém prostředí a staly se tvůrčí laboratoří spolupráce napříč generacemi a uměleckými styly.
__________________________________________________

V pořadí XXVI. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK

Kurátoři: Klára Jirsová, Norbert Schmidt
Produkce: Martin Staněk
Spolupráce na projektu: Kateřina Černá
Technická spolupráce: Pavel Šimáček

Letošní umělecká intervence vznikla za podpory MČ Prahy 1.

                              Image result for praha 1 logo ke stažení

 

 

 

foto Petr Neubert

 

Níže můžete zhlédnout dokumentaci Popelců umělců z minulých let.  

VIDEO Popelec umělců 2020

VIDEO Kyvadlo / Postní intervence 2020  

VIDEO Popelec umělců 2019  

VIDEO Popelec umělců 2018

VIDEO Popelec umělců 2017

VIDEO Popelec umělců 2016

VIDEO Popelec umělců 2015

POPELCE UMĚLCŮ (ARCHIV 1996 - 2020)

Související články

Kateřina Černá

Komentáře