Články

Popeleční středa a popelec umělců 2022

Aktuality, Umělecké intervence a výstavy | Martin Staněk | 2.3.2022 19:00

Popeleční středa a začátek postní doby
2.3. 2022

Postní doba začínala středou, která od 10. století, kdy se prosadil zvyk udělovat popelec na znamení pokání, dostala název „Popeleční“. Tento den je také spolu s Velkým pátkem dnem tzv. přísného postu. Počínaje letošní Popeleční středou 2. března tedy vstupujeme do postní doby, do doby přípravy na Velikonoce.

19.00  - Mše sv. s udělováním popelce. Celebruje Mons. Tomáš Halík

koncelebruje P. František Hylmar SJ.
hudebně doprovodí Capella Regia, varhany: Robert Hugo.

Bohoslužba se bude streamovat v přímém přenosu na farní Youtube kanál

V průběhu mše sv., bude možnost přijmout znamení popele na čelo, tuto svátostinu lze udělit i nepokřtěným. Tuto možnost přijetí popelce ještě zopakujeme na 1. neděli postní 6.3. při obou mších.

ZNAMENÍ / umělecká miniintervence / 2022

V letošním roce jsme se rozhodli tradiční intervenci v rámci Popelce umělců rozestřít do několika období církevního roku. Začínáme fialovou postní barvou, která spolu s typografickým vstupem promění liturgickou knihu - evangeliář. Kniha evangelií se bude barevně proměňovat spolu s každou novou liturgickou dobou, postupně tak budou přibývat variace v růžové, červené, bílé, zelené a černé liturgické barvě. Pro příští měsíce též plánujeme setkání nad novým
pojetím evangeliáře s autorem, zhotoviteli a odborníky na liturgii.

Výtvarný návrh a písmo: Robert V. Novák
krejčovské práce: Zuzana Bartáková
Kurátor: Norbert Schmidt
Zadání a produkce: Martin Staněk

Postní doba Je dobou přípravy na největší křesťanské svátky, na Velikonoce. Charakterizuje ji kající duch a půst (též modlitba a almužna), to znamená zvýšená snaha o vlastní kultivaci pomocí odříkání, anebo naopak - pomocí zvýšené aktivity v oblastech, které člověk notoricky během roku zanedbává. Uplynulý rok 2020 a začátek tohoto roku jsou však pro celé lidstvo dobou odříkání, půstu od živého vzdělávání ve školách, od kultury, od setkávání, takže letošní postní doba nebude dobou v tomto ohledu příliš výjimečnou.

Toto liturgické období začíná Popeleční středou a trvá 40 dní (vyjma neděl, které se do postu nezapočítávají) až do Bílé soboty. Liturgická barva je fialová.

Je též obdobím bližší přípravy katechumenů na křest, proto je v tento čas provázejí speciální liturgické obřady.  Speciální nedělí je 4. neděle postní, zvaná Laetare, při které se používá jako liturgická barva růžová - symbolizující červánky blížících se Velikonoc - a 6. neděle postní, známa jako Květná neděle, při které se připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Doba postní vrcholí Svatým týdnem (od Květné neděle do neděle Vzkříšení), v němž nejvýznamnější místo zaujímají Zelený čtvrtek (připomínka poslední večeře Páně), Velký pátek (den ukřižování Ježíše Krista) a neděle Vzkříšení (den Zmrtvýchvstání).

O postu s Anselmem Grünem OSB

Znamení popelce na čelo

Popel ze spálených ratolestí loňské Květné neděle, který se žehná na Popeleční středu po Evangeliu, je znamením pokání, obrácení, metanoia - "Obraťte se a věřte evangeliu". Je znamením pomíjivosti - "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš". Je znamením našeho spojení se Zemí, se stvořením z prachu země. A koneckonců jako dávný čistící prostředek i jako znamení vnitřní očisty pro dobu postní. Znamení popele na čelo mohou přijmout všichni, nejen pokřtění.

 

Popelec umělců 

"Popelec umělců" - setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1996 v našem kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou v Paříži, kdy se v katedrále Notre Dame sloužila mše sv. za umělce padlé během 1. světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. V posledních letech je součástí Popelce také uvedení postní umělecké intervence do liturgického prostoru kostela Nejsv. Salvátora. 

Níže můžete zhlédnout dokumentaci Popelců umělců z minulých let.  

VIDEO Popelec umělců 2020

VIDEO Kyvadlo / Postní intervence 2020  

VIDEO Popelec umělců 2019  

VIDEO Popelec umělců 2018

VIDEO Popelec umělců 2017

VIDEO Popelec umělců 2016

VIDEO Popelec umělců 2015

POPELCE UMĚLCŮ (ARCHIV 1996 - 2020)

foto z Popeleční středy 2022 / Petr Neubert

Související články

Komentáře