Články

Jan Kovářík – Soustředění


JAN KOVÁŘÍK – SOUSTŘEDĚNÍ
Popeleční středa – Velikonoce 2023

Intervence do akademického, barokně vyzdobeného kostela opět rozehraje mnohovrstevnatou hru dialogů, odkazů a asociací. Budou ji tvořit desítky bílých segmentů různých nízkých kuželovitých až kapkovitých tvarů. Presbytář zaplaví tvarově těkavá, rozvibrovaná hladina, která zkoncentruje pozornost do těžiště posvátného prostoru. Při druhém pohledu, který vyžaduje cestu návštěvníka do nitra chrámu, se vyjeví i síťová struktura díla odkazující k bazálním pletivům organických i duchovních vztahů. Ne náhodou je intervence plánována na postní dobu, která v běhu církevního roku zdůrazňuje potřebu ztišení, zklidnění, koncentrace – soustředění na podstatné roviny života a důležitost zdravých mezilidských vztahů.
Klára Jirsová a Norbert Schmidt, kurátoři

V pondělí 27. 3. 2023 proběhne vernisáž Kováříkovy intervence Rozpínání v Dominikánské 8.

Jan Kovářík (* 1980) je český sochař. Studia absolvoval u Jindřicha Zeithammla na pražském AVU. V roce 2020 realizoval Pomník Marie Terezie v Praze a vstoupil tak do povědomí i širší veřejnosti. Ze samostatných výstav poslední doby jsou důležité například: 2022 Deforma 08, (A)VOID Floating Gallery Praha; Zneklidněná substance, Galerie Morzin, Vrchlabí; 2021 CAST OFF, Galerie 50°47’55.9”N 14°57’22.6”E, Andělská Hora u Chrastavy; 2020  COLORBOND, GHMP – Trojský zámek, Praha. U Nejsvětějšího Salvátora nevystavuje Jan Kovářík poprvé, účastnil se zde už skupinové výstavy SVOZ 12 v roce 2010. Další informace najdete na jankovarik.art.

Během postní doby doplní salvátorské Soustředění v blízkém dominikánském klášteře – v platformě Dominikánská 8 – komplementární intervence od Jana Kováříka s názvem Rozpínání.
Připravujeme doprovodné akce nejen v akademickém kostele, ale i u pražských dominikánů. Chystáme mimo jiné procházku, která propojí obě současná kulturně aktivní místa pražského Starého Města.

Kurátoři: Klára Jirsová, Norbert Schmidt
Produkce: Martin Staněk
Spolupráce na projektu: Kateřina Černá
Technická spolupráce: Pavel Šimáček
Světelný design: Matěj Forman

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit u Kateřiny Černé: 222 221 339, [email protected].
Kontakt pro média: kurátor Norbert Schmidt, 777 005 013, [email protected].

Pořádá Akademická farnost Praha ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.
Letošní umělecká intervence vznikla za podpory MČ Prahy 1.

Ohlasy v médiích:

Katolický týdeník 7. 3. 2023: Současné umění a chrámové postní impulzy
Christnet 28. 2. 2023: Umění jako šibolet? Promluva na Popelci umělců 

                              Image result for praha 1 logo ke stažení


Foto: Petr Neubert

Související články

Kateřina Černá

Komentáře