Články

Postní a velikonoční intervence - Křížová cesta z Krickerhau


Křížová cesta z Krickerhau - postní a velikonoční intervence
Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora


První uvedení: na Popeleční středu 14. února 2024 v 19.00 
(se začátkem bohoslužby Popelce umělců)

Druhé uvedení: na první neděli postní 18. února 2024 ve 20.00
(mše sv. začíná ve 20.00)

Křížová cesta, která bude letos doprovázet v kostele Nejsv. Salvátora dobu postní a velikonoční, pochází ze slovenského městečka Handlová. V tomto známém hornickém městě tvořili před druhou světovou válkou většinu obyvatel karpatští Němci, kteří svému domovu neřekli jinak než Krickerhau. Všech dvacet osm plechových tabulí zdobilo od roku 1926 dřevěnou emporu původního gotického kostela sv. Kateřiny. Křížovou cestu z Krickerhau tvoří tedy mnohem více „zastavení“ než je oněch klasických čtrnáct. Sledují Ježíšův život od Zvěstování Panně Marii, Narození, přes klasické pašijové výjevy až po Ukřižování, Nanebevstoupení a Nanebevzetí a Korunovaci Panny Marie. Ikonograficky obsahově se jedná o kombinaci starobylých modliteb křížové cesty a růžence.

Na křížové cestě z Krickerhau ale není jedinečný jen nezvyklý počet obrazů. Pozoruhodná je především tím, že na sobě nese viditelné stopy výbuchu válečného násilí. Na Velikonoční pondělí 26. března 1945, kdy se k Handlové blížila fronta, explodovala během bohoslužby v kostele letecká puma. Obrazy, které se nacházely v blízkosti výbuchu, jsou proto na mnoha místech poškozené tlakovou vlnou a perforované střepinami.

K objevu tohoto starého svědectví života, víry a tragického osudu došlo nedávno. Celá desetiletí odpočívala handlovská cesta kříže zapomenutá na půdě kostela. V presbytáři Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze bude od dob druhé světové války takto kompletně vystavena poprvé.

Norbert Schmidt, kurátorFoto: Petr Neubert

Autorem Křížové cesty z Krickehau je Ludwig Schramek z Banske Štiavnice.
Vznikla u příležitosti celkové rekonstrukce interiéru kostela sv. Kateřiny v roce 1926.
(Zdroj: farní kronika v Handlové)

V. zastavení

Přinutili Šimona Cyrenského, aby pomohl nésti kříž Ježíši

Na kratičký okamžik objal Pán svůj domov: lásku mateřskou. Nyní musí opět ven. Dvojnásob hořce pociťuje včecku surovost kolem sebe, dvojnásob tíží kříž. Je samoten. Ti, kteří ho milují, jsou bezmocni; ti, kteří by mu mohli pomoci, nechtějí.

Když vojenská stráž vidí, že jeho síly již selhávají, uchopí sedláka, vracejícího se s pole, jménem Šimona, aby pomohl nésti. On však nechce. Je unaven, má hlad, chce jít domů, najíst se a odpočinout si. Nač by dřel tam pro toho buřiče? Brání se, stráž ho musí nutiti. Pak teprve přiloží ruku, jsa rozloben a pobouřen. Jaká to bude pomoc! Ježíš je úplně sám, naprosto sám ve své bídě. Jen Otec je u něho.

*

Pane, tolika lidem jsi pomáhal, nyní Tě všichni opustili. A Ty jsi vytrvalý, za mne, abys byl mi cestou a silou. Proto chci myslet na Šimona z Cyreny, až i já jednou budu v utrpení sám. Jak často vidí ten, který je utlačován, že je opuštěn.

V bolestech sám a bez pomoci. Sám v duševním hoři a nepochopen. A přijde-li k němu se svou bídou, tu mu řekne jeho obličej, jak je nepohodlný. Výraz obličeje a slova praví: „Co je nám do toho.“ Pane, v takových hodinách stůj Ty při mně. Pomoz, abych se se svou samotou smířil a neklesal na mysli.

Ano, už sám od sebe nesmím hned běžet k jiným, musím se učiti dobrovolně vytrvati s Tebou. A uvědomí-li si jednou má duše, že je vlastně každý sám se svou bídou a že se sám s ní musí vypořádati, že na konci života nikdo nikomu pomoci nemůže, potom mi dej pocítit, že jsi vedle mě. Dej mi poznat, že mne Ty neopustíš.

Romano Guardini: Křížová cesta našeho Pána a Spasitele. Stará říše, 1941.
Přeložil: Dr. V. Sádlo O.Cr.

kurátor postní intervence:

Norbert Schmidt

produkce:
Martin Staněk

propagace, PR:
Kateřina Černá

doprava, pomoc při realizaci:
Pavel Šimáček

výstavní konstrukce:
Vladimír Šváb, Interio Litomyšl

osvětlení:
Petr Žák, Jan Jiruška, Etna

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit
u farní asistentky Kateřiny Černé: [email protected], 222 221 339

doprovodné programy:
Klára Jirsová a Norbert Schmidt

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: [email protected]

fotodokumentace:
Petr Neubert, Martin Staněk

 

Postní intervence a související doprovodný program
vznikly díky spolupráci těchto institucí:

Akademická farnost Praha
Centrum teologie a umění při KTF UK
platforma Dominikánská 8
Rímskokatolícka farnosť v Handlové na Slovensku
Slovenské národné muzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

 

         

     

 

Akci podpořili:

Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V.
Hlavní město Praha


Foto: Petr Neubert


Doprovodný program:

Sledujte na webových stránkách Akademické farnosti PrahaDominikánské 8 nebo Centra teologie a umění při KTF UK. Změna vyhrazena.

Souběžně vychází také tematické číslo revue Salve 4/2023 o vztahu církve a společnosti na Slovensku.

• středa 14. února Popeleční středa – kostel Nejsv. Salvátora
19:00 hodin bohoslužba Popelce umělců, celebruje P. Marek Orko Vácha
20:15 hodin uvedení postní intervence Křížová cesta z Krickerhau

čtvrtek 15. února, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
(přednáška a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

neděle 18. února, 15:30 hodin – kostel Nejsv. Salvátora
Norbert Schmidt: Kostel sv. Kateřiny v Handlové
(přednáška v sakristii Nejsv. Salvátora)

•  neděle 18. února – kostel Nejsv. Salvátora
20:00 hodin Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. Tomáš Halík
Přítomni budou poutníci ze slovenské Handlové se svým farářem P. Andrejem Porubským.
21:00 Druhé uvedení postní intervence.

•  neděle 10. března, 21:15 – kostel Nejsv. Salvátora
komentovaná prohlídka křížové cesty s historikem umění Mariusem Winzelerem a kurátorem Norbertem Schmidtem
(po pravidelné nedělní bohoslužbě, která začíná v 20:00 hodin)
Audiozáznam ZDE

•  čtvrtek 14. března, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Walter Lesch: Hledání ztracené etiky míru
(přednáška v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• úterý 26. března v 17:00 hodin – presbytář kostela Nejsv. Salvátora
Cesta kříže, meditace křížové cesty
s texty Romana Guardiniho a hudbou Mélusine de Pas

•  čtvrtek 11. dubna, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Současné Slovensko: Juraj Buzalka, Agáta Šústová Drelová, Miloslav Szabó
(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)

• čtvrtek 23. května, 19:30 hodin – Dominikánská 8
Sudetští a Karpatští Němci: moderní katolicismus, nacizace a vyhnání: Albert-Peter Rethmann, Michal Schvarc, Jaroslav Šebek
(panelová debata v D8 a následná návštěva Nejsv. Salvátora)


Foto: Petr Neubert

Ohlasy a souvislosti:

Křížová cesta z Krickerhau jako postní intervence
Rozhovor s Norbertem Schmidtem a Petrem Benešem moderoval Matěj Senft
Spirituála, Český rozhlas Vltava, 10. března 2024.

Michal Žák SDB: Krížová cesta z Krickerhau
Ako sa dať v pôstnom období vyrušiť zo zabehaných koľají
Konzervatívny Denník Postoj, 9. března 2024

O zraněných obrazech a zmuchlaném čase
Rozhovor s Norbertem Schmidtem o Křížové cestě z Krickerhau vedla Kateřina Černá.
Salvatore 189/březen 2024, s. 3-7.

Norbert Schmidt: Křížová cesta z Krickerhau
Promluva při uvedení umělecké intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora
Christnet, 3. března 2024

Popelec umělců
Zpravodajské Noeviny, 20. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
Kázání na první neděli postní
Christnet, 19. února 2024

Ondrej Pöss: Kaleidoskop
Karpattenblatt 2/2024, s. 20

Martina Schneibergová: Kunstintervention mit Kriegsspuren.
Kreuzwegbilder aus Krickerhau in der Prager Salvatorkirche
Radio Prague International, 16. února 2024

Petr Beneš: Křížová cesta pohybu zbavená
přednáška v Dominikánské 8
YouTube záznam, 15. února 2024

Jan Kirschner: U Salvátora instalovali „válečnou“ křížovou cestu
Christnet, 15. února 2024

Norbert Schmidt: Okamžik
Ranní úvaha, Český rozhlas 19. dubna 2023 

________________________________________________________

Pokud byste chtěli v postní době přispět na dobrou věc,

tak kostel sv. Kateřiny v Handlové, odkud máme půjčenou křížovou cestu, potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Především je nutné začít brzy s opravou střechy. Handlovský pan farář P. Andrej Porubský za tímto účelem zřídil speciální účet: 
IBAN: SK50 0900 0000 0050 7723 9645
BIC SWIFT KÓD:   GIBASKBX
NÁZEV ÚČTU: Kostol sv Katariny v Handlovej

Související články

Komentáře