Články

Všechny články
- 2010

 • 22 12
  Aktuality | Martin Stanek | 22.12.2010 18:35
 • 17 12
  Ohlasy z benefice Orchestru a sboru UK

  Během benefičního koncertu Orchestru a sboru Univerzity Karlovy, při kterém v našem kostele zazněla Rybova mše vánoční, se na záchranu našich varhan vybralo 14.059 Kč. Kostel byl zcela zaplněn, přidávalo se 60 židlí, mnozí i stáli. Děkujeme všem za solidaritu s kostelem, děkujeme Orchestru a sboru UK za vystoupení bez nároku na honorář.

  Aktuality | Martin Stanek | 17.12.2010 14:34
 • 15 12
  Ohlasy z benefice naší scholy

  Během adventního benefičního večera naší scholy, který proběhl ve středu 8. prosince, se na projekt sdružení ADRA "Naše děti potřebují vědět" vybralo 20 354 Kč. Sdružení ADRA tímto děkuje všem dárcům. Fotografie z koncertu naleznete zde: Foto ET IN TERRA PAX

  Aktuality | Martin Stanek | 15.12.2010 11:03
 • 14 12
  Adventní bazar a zdobení stromků 19.12. 2010
  Aktuality | Martin Stanek | 14.12.2010 21:10
 • 8 12
  Vánoce u Salvátora
  Aktuality | Martin Stanek | 8.12.2010 13:56
 • 1 12
  Benefiční koncert - Rybova mše vánoční 13.12. 2010

  V pondělí 13.12. se v 19.30 uskuteční již tradiční benefiční vystoupení Orchestru a sboru Univerzity Karlovy. Zazní pravda poněkud neliturgicky Rybova mše vánoční (J.J.Ryba byl po nějaký čas varhaníkem našeho kostela) pod taktovkou dirigenta Haiga Utidjiana. Sólisté: Věra Poláchová, soprán; Kateřina Jalovcová, alt; Ondřej Socha, tenor; Petr Sejpal, bas. Varhany: Andrea Turečková.

  Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován záchraně našich varhan.

  Aktuality | Martin Stanek | 1.12.2010 15:39
 • 29 11
  Tomáš Halík vyznamenán zároveň židy i muslimy

  Ve středu 24. 11. 2010 obdržel prof. Mons. Tomáš Halík Cenu mezináboženského a mezikulturního dialogu od islámské společnosti Mozaika-Platform dialogu. V polovině ledna příštího roku potom převezme cenu Společnosti křesťanů a židů za dialog a sblížení mezi křesťany a židy. 

  Praha/Polsko: Společnost křesťanů a židů udílí v Polsku každoročně střídavě křesťanským a židovským významným světovým osobnostem, které se zasloužily o dialog a sblížení mezi křesťany a Židy, čestný titul Člověk smíření. Jak bylo nedávno oznámeno ve Varšavě, titul "Člověk smíření 2010" bude za účasti předních představitelů židovských obcí a křesťanských církví  slavnostně udělen českému teologovi a filozofovi prof. Mons. Tomáši Halíkovi 15. ledna 2011 v hlavní varšavské synagoze.

  Prof. Halík byl za zásluhy o mezináboženský dialog vyznamenán rovněž muslimy. Společnost Mozaika – Platform dialogu, která se v duchu soudobého tureckého islámského myslitele a hlasatele tolerance Fethullaha Güllena snaží o pěstování dobrých vztahů mezi muslimy, křesťany a Židy, se rozhodla udělovat v Čechách každoročně jednomu českému intelektuálovi Cenu mezináboženského a mezikulturního dialogu. Jako prvnímu byla letos tato cena udělena Tomáši Halíkovi. Převzal ji ve středu 24. listopadu 2010 v Praze.

  Autor: Aleš Pištora

  Aktuality | Martin Stanek | 29.11.2010 17:17
 • 29 11
  Mikulášská návštěva na LDN 5.12. 2010
  Aktuality | Martin Stanek | 29.11.2010 17:07
 • 29 11
  Adventní benefiční koncert naší scholy 8. 12. 2010

  „...ET IN TERRA PAX...“ Ve středu 8. prosince 2010 od 19.30 se pod již tradičním názvem „...ET IN TERRA PAX...“ („...A NA ZEMI POKOJ...“) uskuteční další z benefičních adventních koncertů z volného cyklu "Pocta české sakrální tvorbě". S polu s občanským sdružením Setkání s hudbou pořádá tento koncert umělecká agentura Blue Season Art Agency ve spolupráci s Akademickou farností Praha a humanitární organizací ADRA. Letošní úsilí organizátorů je věnováno zajímavému vzdělávacímu projektu ADRy s názvem „PRVák“. Tento program je zaměřen na informovanost žáků základních a středních škol v oblasti rozvojové problematiky, sociálního cítění a mezilidské solidarity. Podrobné informace lze získat z webových stránek www.adra.cz. Diváci se mohou těšit na harfistku Janu Bouškovou, mezzosopranistku Karolínu Berkovou – Bubleovou nebo varhaníka Martina Moudrého, a dále na Salvátorskou scholu a smíšený sbor ČVUT pod vedením sbormistrů Jana Steyera a Michala Reisera. Zazní mj. Rorando Coeli od Jana Campana Vodňanského, staročeské rorátní zpěvy, pásmo koled v úpravě Fr. Žváčka, část slavného vánočního cyklu A Ceremony of Carols od britského skladatele Benjamina Brittena nebo výběr z Liturgické mše Zdeňka Pololáníka. V premiéře pak bude uvedena nová skladba skladatele Petra Hanzlíka „Ad te Domine“ pro mezzosoprán a varhany.

  Vstupenky v ceně 120 Kč a 70 Kč (ZTP a studenti) jsou k dostání prostřednictvím internetové nebo telefonické objednávky na emailových adresách [email protected], [email protected] nebo [email protected], na telefonních číslech 603 839 225 nebo 731 157 468 a samozřejmě na místě před začátkem koncertu. Kostel není vytápěn ani temperován, lavice jsou ale elektricky vyhřívané.

  www.adra.cz www.blueseason.cz www.setkanishudbou.cz www.salvator.farnost.cz

  Program: Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622): Rorando Coeli Salvátorská schola a smíšený sbor ČVUT, dir. Jan Steyer Staročeské rorátní zpěvy Salvátorská schola, dir. Michal Reiser Petr Hanzlík (1968): Ad te Domine (premiéra) Karolína Berková – Bubleová – mezzosoprán, Martin Moudrý – varhany Benjamin Britten (1913 – 1976): A Ceremony of Carols, op. 28 (výběr) Jana Boušková – harfa, Salvátorská schola, dir. Michal Reiser Zdeněk Pololáník(1935): Liturgická mše (výběr)

  Martin Moudrý – varhany, smíšený sbor ČVUT, dir. Jan Steyer Vánoční koledy v úpravě Františka Žváčka Salvátorská schola a smíšený sbor ČVUT dir. Jan Steyer

  Aktuality | Martin Stanek | 29.11.2010 10:59
 • 28 11
  SVOZ 12 - výstava absolventů sochařské školy prof. Jindřicha Zeithammla

  x

  Archiv uměleckých intervencí | | 28.11.2010 19:56