Články

Adventní benefiční koncert naší scholy 8. 12. 2010

Aktuality | Martin Stanek | 29.11.2010 10:59

„...ET IN TERRA PAX...“ Ve středu 8. prosince 2010 od 19.30 se pod již tradičním názvem „...ET IN TERRA PAX...“ („...A NA ZEMI POKOJ...“) uskuteční další z benefičních adventních koncertů z volného cyklu "Pocta české sakrální tvorbě". S polu s občanským sdružením Setkání s hudbou pořádá tento koncert umělecká agentura Blue Season Art Agency ve spolupráci s Akademickou farností Praha a humanitární organizací ADRA. Letošní úsilí organizátorů je věnováno zajímavému vzdělávacímu projektu ADRy s názvem „PRVák“. Tento program je zaměřen na informovanost žáků základních a středních škol v oblasti rozvojové problematiky, sociálního cítění a mezilidské solidarity. Podrobné informace lze získat z webových stránek www.adra.cz. Diváci se mohou těšit na harfistku Janu Bouškovou, mezzosopranistku Karolínu Berkovou – Bubleovou nebo varhaníka Martina Moudrého, a dále na Salvátorskou scholu a smíšený sbor ČVUT pod vedením sbormistrů Jana Steyera a Michala Reisera. Zazní mj. Rorando Coeli od Jana Campana Vodňanského, staročeské rorátní zpěvy, pásmo koled v úpravě Fr. Žváčka, část slavného vánočního cyklu A Ceremony of Carols od britského skladatele Benjamina Brittena nebo výběr z Liturgické mše Zdeňka Pololáníka. V premiéře pak bude uvedena nová skladba skladatele Petra Hanzlíka „Ad te Domine“ pro mezzosoprán a varhany.

Vstupenky v ceně 120 Kč a 70 Kč (ZTP a studenti) jsou k dostání prostřednictvím internetové nebo telefonické objednávky na emailových adresách [email protected], [email protected] nebo [email protected], na telefonních číslech 603 839 225 nebo 731 157 468 a samozřejmě na místě před začátkem koncertu. Kostel není vytápěn ani temperován, lavice jsou ale elektricky vyhřívané.

www.adra.cz www.blueseason.cz www.setkanishudbou.cz www.salvator.farnost.cz

Program: Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622): Rorando Coeli Salvátorská schola a smíšený sbor ČVUT, dir. Jan Steyer Staročeské rorátní zpěvy Salvátorská schola, dir. Michal Reiser Petr Hanzlík (1968): Ad te Domine (premiéra) Karolína Berková – Bubleová – mezzosoprán, Martin Moudrý – varhany Benjamin Britten (1913 – 1976): A Ceremony of Carols, op. 28 (výběr) Jana Boušková – harfa, Salvátorská schola, dir. Michal Reiser Zdeněk Pololáník(1935): Liturgická mše (výběr)

Martin Moudrý – varhany, smíšený sbor ČVUT, dir. Jan Steyer Vánoční koledy v úpravě Františka Žváčka Salvátorská schola a smíšený sbor ČVUT dir. Jan Steyer

Komentáře