Knihy Marka Orko Váchy

 • Tančící skály: O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu. Brno: Cesta 2003, 188 str. - ISBN 978-80-7295-140-6
 • Šestá cesta: O havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě. Brno: Cesta 2004, 148 str. - ISBN 80-7295-061-4
 • Návrat ke Stromu života: Evoluce a křesťanství. Brno: Cesta 2005, 168 str. - ISBN 978-80-7295-080-0
 • Poslední země: Antarktida. Brno: Cesta 2007, 176 str. - ISBN 978-80-7295-090-8
 • Místo, na němž stojíš, je posvátná země: O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru. Brno: Cesta 2008, 256 str. - ISBN 978-80-7295-104-8
 • Probouzení. Brno, Cesta 2009, 132 str. - ISBN 978-80-7295-113-0
 • Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec. Brno: Cesta 2010, 200 str. - ISBN 978-80-7295-125-3
 • Modlitba argentinských nocí. Brno: Cesta 2011, 176 str. - ISBN 978-80-7295-129-1 (2013 2.v. 978-80-7295-206-9)
 • Loď. Brno: Cesta 2012, 68 str. - ISBN 978-80-7295-146-8
 • Etika v ošetřovatelské praxi (kol. autorů). Grada, 2012
 • Život je sacra zajímavej, rozhovor s Karlem Satoriou. Brno: Cesta 2013, 132 str. - ISBN 978-80-7295-164-2
 • Neumělcům života. Brno: Cesta 2014, 208 str. - ISBN 978-80-7295-177-2
 • Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis. Brno: Cesta 2014, 216 str. - ISBN 978-80-7295-184-0
 • Příběhy z jiného vesmíru. Brno: Cesta 2015, 108 str. - ISBN 978-80-7295-198-7
 • Tváří v tvář Zemi. Brno: Cesta 2016, 212 str. - ISBN 978-80-7295-212-0
 • Není tu Vltava, ale Svratka, Svitava (kol. autorů). Moravskoslezský kruh, 2016. - ISBN 978-80-905604-3-7 (pdf)
 • Nevyžádané rady mládeži. Brno: Cesta 2017, 106 str. - ISBN 978-80-7295-226-7
 • Štefan Hríb: Kam se ztratil Bůh (Štefan Hríb vedl tři provokativní rozhovory: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press, 2017 - ISBN 978-80-89879-09-0
 • Štefan Hríb: Kde sa stratil Boh (Štefan Hríb sa pýta troch pozoruhodných kňazov: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press, 2017 - ISBN 978-80-89879-08-3
 • Radost z Boha. Brno: Cesta 2018, 164 str. - ISBN 978-80-7295-242-7
 • Argentine Nights. Most Publishing (31 October 2018), 192 str. - ISBN 978-3-033-06749-3
 • Jízda v levém pruhu - rozhovor s Jožinem Valentou. Brno: Cesta 2019, 184 str. - ISBN 978-80-7295-255-7
 • Eutanázie - definice, historie, legislativa, etika. Praha: Grada 2019. ISBN 978-80-271-2575-3
 • Česko na křižovatce (kol. autorů). Zeď 2019. - ISBN 978-80-907309-5-3
 • Doba koronavirová (kol. autorů). Zeď, 2020. - ISBN 978-80-907674-4-7
 • Selfíčka. Brno: Cesta 2020, 132 str. - ISBN 978-80-7295-265-6
 • Wakan Tanka. Hodiny náboženství pro věčné začátečníky. Brno: Cesta 2021 - ISBN 978-80-7295-279-3
 • HERE. IT. COMES. Most 2021 - ISBN 978-3-033-08477-3
 • O málo menší než andělé. Brno: Cesta 2021 - ISBN 978-80-7295-290-8

Dále napsal scénář a účinkuje v televizním cyklu Tančící skály (ČT, 16 dílů, 2010), Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (TV Noe, 40 dílů, 2011), Jde o život (TV Noe, 9 dílů, vysíláno živě 2013/2014), Na jedné lodi (TV Noe, 9 dílů, vysíláno živě 2014/2015), Na druhý pohled (TV Noe, vysíláno živě 2015/2016), Ateliér užité modlitby (TV Noe, živě od 2020/V).