Knihy Marka Orko Váchy - obsahy

Tančící skály: O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu. Brno: Cesta 2003

 • 1

Šestá cesta: O havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě. Brno: Cesta 2004

 • Úvod
 • Šestá cesta
 • První přikázání desatera
 • Kdo je člověk? Co mají společného geny, prostředí, svoboda a Boží milost?
 • Poučení od přátelských upírů a hvízdání syslůBeldingových - umí příroda konat dobré skutky?
 • Vzkaz evoluční psychologie
 • Pohlavní výběr
 • Pohled za oponu
 • Nejslavnější přikázání desatera
 • Maria Michelangelovi Piety
 • Jsme ze Slunce, z vody a vzduchu
 • Dějiny těla
 • Země jako prázdná síť
 • Světlo ze světla
 • Bůh z Boha
 • Neustálá modlitba
 • Soucit s Bohem
 • Dějiny duše
 • Svátost manželství
 • Pozorování trojrozměrných obrazů
 • Epilog. Věnování Pánu Bohu

Návrat ke Stromu života: Evoluce a křesťanství. Brno: Cesta 2005

 • 1

Poslední země: Antarktida. Brno: Cesta 2007

 • Antarktický virus
 • Noční let
 • Dolů
 • Dějiny
 • Historie objevů: Modlete se, aby vám poslali Shackeltona
 • Kapitola sama pro sebe
 • Lidé
 • Planeta Oceán: Globální oteplování, geologie, počasí, glaciologie
 • Znečištění
 • Vodní proudy
 • Fauna: všechny spojuje moře
 • Tuleni Weddelovi
 • Tuleň levhartí
 • Rypouš sloní
 • Lachtan antarktický
 • Tučňáci
 • Skua
 • Kapští holoubci
 • Kormoráni
 • Plachetnice na nebi: buřňáci obrovští
 • Flóra: mechy a lišejníky
 • Oáza
 • Jídlo
 • Ženy
 • Lékaři
 • Bůh
 • Plýtvání krásou
 • Nuanni
 • Kláštery se zvonem a bez zvonu
 • Tíha Země
 • White out
 • Rybolov
 • Rozloučení: Štědrý večer
 • Návrat: Syndrom Krále Krysy
 • Chile
 • Torres

Místo, na němž stojíš, je posvátná země: O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru. Brno: Cesta 2008

 • 1

Probouzení. Brno: Cesta 2009

 • Předmluva
 • Probouzení
 • Katolicismus moravský a český
 • Čekárna
 • Mojipřátelé výtvarníci
 • Slovní fotbal
 • Kruh malých bratří
 • Ultrakatolický server
 • Zrcadlo světa dospělých
 • Bitva se zónami
 • Jáhenský den
 • Biskup Hudal
 • Církev
 • Jak by asi bylo rybě
 • Burza na Staroměstském náměstí
 • Prchání ze svatebních hostin
 • Cesta do Narnie
 • Hořce
 • Bivak u Mikulova
 • Co když je současná mytologie nesprávná?
 • Bůh jako aspirin
 • Klerika v Havlíčkově Brodě
 • Fascinace měřitelnem
 • Prolog

Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec. Brno: Cesta 2010

Modlitba argentinských nocí. Brno: Cesta 2011

 • Modlitba argentinských nocí
 • Stín Doriana Graye
 • The Ring is Mine!
 • Zážitkové křesťanství
 • Žehnám Tě, Tvore vodo
 • Spojenénádoby světa
 • Dilema svaté Terezie z Lisieaux
 • Et dimitte nobis debita nostra
 • Růžový Bůh
 • Nejčastější omyly ateistů
 • Otazník ve vzduchu namalovaný
 • Setkání s mládeží
 • Život jako orientační běh
 • Církev hříšníků
 • Epilog

Loď. Brno: Cesta 2012

 • První část
 • Druhá část
 • Třetí část

Život je sacra zajímavej. Brno: Cesta 2013

 • Řekněte nám něco o Pánu Bohu
 • Odkud je čin
 • Tělo Církve
 • Co dělat, abych uměl život?
 • Utěsňování, svoboda a Boží vůle

Neumělcům života. Brno: Cesta 2014

 • Neexistence nevinnéhooka
 • I. Neumělcům života
  • Pohlednice po návratu z And
  • Neumělcům života
 • II. Tvůrce tvoří tvůrce
 • III. Seňor
  • Sedm miliard tváří
  • V našich soukromých nocích
  • Do Prahy s Bobem Dylanem
 • IV. Ti druzí
 • V. Magma pod povrchem
  • Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu
  • Svatá Markéta Marie

Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis. Brno: Cesta 2014

 • Věda
 • Víra
 • Bůh
 • Věda a víra
 • Člověk
 • Evoluce
 • První kapitola knihy Genesis

Příběhy z jiného vesmíru. Brno: Cesta 2015

 • Na místo úvodu: Válečkování
 • Zima vesmíru
 • Živá farnost
 • Brno!
 • Pražská zpovídání
 • Dialogy s Markétou
 • Ženský prvek
 • Tábory pro mládež
 • Sekta
 • Když jsme jezdili vodu
 • To už přestává všechno
 • Proč musíme žít?
 • Velepíseň, po dlouhém setkání s kamarádem Z
 • Běh pískem

Tváří v tvář Zemi. Brno: Cesta 2016

 • Úvodem
 • 1. Krize existuje
  • Úvod
  • Environmentální krize existuje
  • Stručné dějiny environmentální etiky
  • Terminologické poznámky
 • 2. Křesťanství a ochrana přírody
  • Úvod
  • Výčitky vůči křesťanství
  • Odpovědi křesťanství
  • Výhody a nevýhody křesťanství
 • 3. Všechno je spojeno
  • Kdo je člověk?
  • Všechno je spojeno I
  • Všechno je spojeno II
 • 4. Budoucnost
  • Co dělat konkrétně
 • Epilog
 • Literatura
 • Poznámky

Nevyžádané rady mládeži. Brno: Cesta 2017

Radost z Boha. Brno: Cesta 2018

 • Úvod
 • Začátek cesty
 • Velké tajemství
 • Písmo
  • Co se vlastně chtělo říct
  • Kniha přírody
 • Církev
 • Svátosti
  • Křest
  • Biřmování, dary Ducha svatého
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Svátost manželství
  • Svátost kněžství
 • Morálka
  • Vůle
  • Věk Ducha svatého
  • Ďábel
  • Hřích
  • 1. - 6. přikázání
  • Dovednosti vztahu
  • 7. - 10. přikázání
 • Modlitba
  • Dobrý pátek
  • Zvláštnosti duchovního života
  • Dědictví otců
 • Smrt
 • Abys byl světlem světa
 • Credo
 • Poselství

Jízda v levém pruhu. Brno: Cesta 2019

 • Blesky krystalické krásy
 • Štěstí ve hře
 • Rád se předvádím
 • Svatý kněz - zbožná farnost
 • Nebe je velký vůdcák
 • Zvláštní znamení touha
 • Odpovědnost za vztah
 • Směňovat se za pravdu a lásku
 • You are a very lucky man
 • Bůh je divoký
 • Dobrý katolík se míchá do politiky
 • Nejkrásnější z možných životů

Selfíčka. Brno: Cesta 2020

 • Předmluva
 • Selfíčka
 • Katolické křesťanství je zemité
 • Singles
 • Slečna Simona
 • Semilasso
 • Nepokaz to!
 • Poslední noc
 • Mějte oči upřené na Ježíše
 • Svatá Anna
 • Jaro
 • Dunajská delta
 • Podzim
 • Tohle jaro je pro tebe
 • Svatý Vilém
 • Ještě jednou sv. Vilém
 • Zlatá promoce absolventů lékařské fakulty
 • Malého chlapce se zeptali
 • Ecclesia supplet
 • Prázdný záhon / Ecclesia supplet II.
 • Ráno poté
 • Ráno poté II.
 • Vertikála
 • Nám to říct můžeš
 • Absolutní zázrak / Krakov
 • Něco velkého se stalo
 • Hana a Karel, sedm dní před svatbou
 • Měl bys mobil?
 • Desetníky