Články

Všechny články

 • 6 5
  Noc kostelů u Salvátora 2013

  Píseň písní u Nejsvětějšího Salvátora

  pátek 24. května 2013, 20.00 – 24.00  plakát ke stažení Během letošní Noci kostelů u Nejsv. Salvátora zazní prostorová skladba Slavomíra Hořínky inspirovaná biblickou Velepísní lásky a současným přebásněním tohoto starobylého biblického hymnu Danielem Rausem. Hudba a slova naplní chrám, který se stane světem, kudy prochází Milá a Milý, kde prožívají svou touhu jeden po druhém, ale i strach a úzkost z propasti, která se otevírá mezi nimi. Originální projekt komponovaný speciálně pro zdejší kostel představí Orchestr BERG s dirigentem Peterem Vrábelem. Fragmenty použitých textů připomínají liturgické sekvence, také pohyb herců a zpěváků v kostele navazuje na starobylou tradici liturgických her, avšak zcela moderními způsoby uměleckého vyjádření souzní s vnímáním a cítěním současného člověka, neboť láska duchovní i fyzická jsou nedílnou součástí křesťanské cesty životem. 

  Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru na text Písně písní v přebásnění Daniela Rause Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent; Barbora Sojková - soprán, Marian Krejčík – baryton; Helena Dvořáková - Milá, Lukáš Hlavica - Milý Teresie Bečková a Norbert Schmidt - koncept Magdalena Bartáková - výtvarná spolupráce, Vladimír Burian - lightdesign Světová premiéra skladby Slavomíra Hořínky Umírám láskou i celkový koncept salvátorské Noci kostelů 2013 je společným projektem Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora, Orchestru BERG, Českého rozhlasu a Centra teologie a umění při KTF UK. Kostel je otevřen od 20 do 24 hodin. Během večera se návštěvníkům otevře také „klementinská Via Sancta“, nečekané prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta.

  Program    Noci kostelů 2013 u Nejsv. Salvátora:


  20.00           VrstvNoc kostelů - Salvátor 2012ení kostela:  komentovanou prohlídku prostorem Nejsv. Salvátora vede Martin Staněk
  21.00           Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru
  22.00           Zahrada Pavlíny Lörinczové v presbytáři a chorální ozvěny touhy v kostele
  22.00           V kryptě kostela bude čtena celá Píseň písní v přebásnění Daniela Rause
  23.00           V kryptě promítání krátkého animovaného  filmu Magdaleny Bartákové Zahrada uzavřená, který byl taktéž inspirován Písní písní

  Aktuality | Martin Stanek | 6.5.2013 11:56
 • 3 5
  Život se rodí ze smrti - rozhovor s Markem Váchou ke Dni Země

  Rozhovor ke Dni Země na webu ČRo

  Aktuality | Martin Stanek | 3.5.2013 12:48
 • 23 4
  Biřmování v naší farnosti 28.4. ve 14 hodin
  Aktuality | Martin Stanek | 23.4.2013 22:13
 • 23 4
  Literárně-hudební večer: Karel Toman 6. 5. (20:00)
  Aktuality | Martin Stanek | 23.4.2013 22:08
 • 21 4
  Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 23.4. 2013

  Aktuality | Martin Stanek | 21.4.2013 21:14
 • 26 3
  Literárně-hudební večer: Jaroslav Seifert 8. 4. (20:00)
  Aktuality | Martin Stanek | 26.3.2013 20:43
 • 25 3
  Hledá se 12 apoštolů na Zelený čtvrtek
  Aktuality | Martin Stanek | 25.3.2013 15:50
 • 25 3
  Tajemství rodu Tomáše Halíka na ČT 1

  Kněz a známý filozof Tomáš Halík odhaluje ve filmu režisérky Veroniky Sobkové osudová propojení svých předků s morálními i kulturními elitami národa, se spisovatelem Karlem Čapkem, T. G. Masarykem, J. K. Tylem a mnoha dalšími. Jakou pomoc mohli těmto osobnostem jeho předci nabízet? Co riskovali? Jak mohly dramatické příběhy jeho předků přímo či nepřímo ovlivnit jeho vlastní postoje a jedno klíčové životní rozhodnutí? Dokumentární film podle formátu BBC o pátrání po příbězích našich předků. Připravili: J. Korčák, V. Krincvajová, H. Voldánová a E. Stehlík. Scénář a režie V. Sobková Premiéra: středa 27. 3. od 21.00 na  ČT1  /   opakování: pátek 29. 3. v 9.25 – ČT1

  Aktuality | Martin Stanek | 25.3.2013 15:18
 • 25 3
  Duchovní cvičení a rekolekce březen - květen 2013
  VÍKEND PRO KATECHUMENY Sv. Jan pod Skalou,  22. - 24.3. 2013Víkendová duchovní obnova založená na ztišení se před křtem a biřmováním. Součástí víkendu bude i nedělní rozjímavá pouť. Přihlášky do 15.3. osobně či mailem na info@farnostsalvator.cz, platby do 19.3. v sakristii po úterní přednášce. Doprovází Tomáš Halík a Martin Staněk.

   

  VÍKEND PRO POMALÉ BIŘMOVANCEPernikářka (Dům sester karmelitek, U Pernikářky 2a, Praha 5 – Smíchov),  15 -17.3.2013Víkendová duchovní obnova založená na ztišení se před Velikonocemi. Přihlášky do 8.3. osobně či mailem na info@....., platby do 12.3. v sakristii po úterní přednášce. Doprovází Tomáš Halík a Martin Staněk.
   
  VÍKEND PRO RYCHLÉ BIŘMOVANCEJiřetín pod Jedlovou, 19. – 21.4. 2013 Rekolekce před přijetím svátostí biřmování doprovází Petr a Adéla Muchovi. Přihlášky na muchova@farnostsalvator.cz
  Následující víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. Kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního života, naší modlitby a meditace  a k rozvoji naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Další informace můžete získat na adrese meditace@farnostsalvator.cz  či na tel. 257 212 426 (sestra Denisa). Přihlašujte se, prosím, pouze e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte název kurzu v předmětu. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, pokud vám tedy na některém termínu zvlášť záleží, neotálejte s přihlášením.

   

  IGNACIÁNSKÝ VÍKEND Exerciční dům Kolín, 5.-7.4. 2013Víkendová duchovní obnova založená na meditaci nad biblickými texty. Nabízíme možnost osobního rozhovoru. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Další informace a přihlášky meditace@farnostsalvator.cz. Doprovází P. Jan Regner SJ.
   
  KURZ KONTEMPLACEKlášter trapistek v Poličanech, 14.-19.4. 2013Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, možnost individuálního doprovázení. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha. Přihlášky pro tento kurz: dlohos@volny.cz, dotazy ohledně kurzu lze směřovat na sestru Denisu Červenkovou (meditace@farnostsalvator.cz). Doprovází Jan Šedivý.
   
  VÍKEND MEZI DUŠÍ A DUCHEM II.místo bude upřesněno, 26.-28.4. 2013Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi duší a Duchem I.    Také zde v interaktivní skupinové a individuální práci využijeme enneagramu. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Provází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Kurz je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem.
   
  PŘEKÁŽKY PŘI ROZLIŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO POVOLÁNÍ II.Pernikářka (Dům sester karmelitek, U Pernikářky 2a, Praha 5 - Smíchov)  8.-12.5. 2013Rekolekce určená mladým ženám, které uvažují o zasvěceném životě. Možnost zkusit si pár dní v řeholní komunitě „naživo“ a současně pracovat s podněty k tématu rozlišování životní cesty. Součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie, duchovní četba a práce. Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté. Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz

  Aktuality | Martin Stanek | 25.3.2013 15:09
 • 19 3
  Rozhovor s Norbertem Schmidtem nad postní instalací

  Kostel není galerie ani muzeum U příležitosti postní intervence Patrika Hábla do našeho kostela poskytl Norbert Schmidt interview internetovému uměleckému časopisu artalk.cz. Rozhovor, který vedla Romana Veselá, se dotýká nejen aktuální intervence, ale také obecnějších otázek, co je vlastně křesťanské umění, jaký je smysl současného umění v kostelním prostoru, co dosavadní intervence u Salvátora ukazují, či jak důležitá může být provokace a nejistota pro hledajícího člověka. Rozhovor čtěte  Z D E

  Aktuality | Martin Stanek | 19.3.2013 22:39