Články

Prof. Andrew Louth: The role of Orthodoxy in the West: some reflections. 19.5. 2016

Aktuality | Martin Staněk | 19.5.2016 18:00

 

 

 

 

Prof. Andrew Louth: The role of Orthodoxy in the West: some reflections /  Role pravoslaví na Západě. Pár postřehů.

Sakristie kostela Nejsvětějšího Salvátora, čtvrtek 19. května 2016, 18.00

S pravoslavnou církví bývá nejčastěji spojována východní Evropa (zejména Rusko, Ukrajina  a Bělorusko) a Balkánský poloostrov (zejména Řecko a Srbsko). Kořeny ortodoxie, stejně jako katolicismu, sahají samozřejmě až k prvním apoštolům, ovšem dějinné zvraty přinesly mnoho neporozumění a po přelomu prvního tisíciletí i velký a bolestný rozkol. Pravoslaví však zejména na počátku století dvacátého proniklo díky mnoha myslitelům (a díky emigraci před ruským bolševismem) i na Západ (zejména do Francie) a vstoupilo tak nejen do intelektuálního dialogu se specifickou západní kulturou. Možná i díky takovým teologům, jako byl Losskij, Berďajev, Solovjev, Bulgakov nebo Evdokimov víme o pravoslaví více, než kdyby se v poválečném uspořádání spoléhalo na v té době nemožný dialog mezi Východem a Západem (s výjimkou Řecka). Ve druhé polovině dvacátého století, zejména po 2. vatikánském koncilu se podařilo navázat plodné styky, ba i přátelství s představiteli cařihradského patriarchátu, jehož současným ekumenickým patriarchou je Bartoloměj I. S Ruskou pravoslavnou církví i díky poručnictví ze strany komunistické vlády neprobíhal nikdy opravdový dialog, moskevský patriarcha se s římským papežem nikdy oficiálně nesešel. Ovšem zcela nedávno dostal tento omezený dialog po letech určité stagnace nový impulz. Bylo jím setkání papeže Františka a moskevského pravoslavného patriarchy Kirilla na Kubě. 
Naše ekumenické setkání s britským pravoslavným teologem má být alespoň malým střípkem do mozaiky vzájemného poznání a dialogu.

S hostem bude debatovat Mons. prof. Tomáš Halík, teolog a sociolog, farář Akademické farnosti.
Přednáška bude tlumočena z angličtiny, na konci přednášky bude prostor pro diskusi a dotazy.

kudy do sakristie

 

Andrew Louth je emeritním profesorem patristiky a byzantských studií na univerzitě v Durhamu v Anglii a v letech 2010 až 2014 hostujícím profesorem východní pravoslavné teologie v Centru pro východní pravoslavnou teologii (ACEOT) na teologické fakultě Free University, Amsterdam. Je také protojerejem Ruské pravoslavné diecéze v Sourozhu (moskevský patriarchát), kde slouží farnosti v Durhamu.

Studoval na univerzitě v Cambridge a Edinborough, učil na univerzitě v Oxfordu, Londýně (Goldsmiths’ College) a v Durhamu. V roce 2010 odešel na odpočinek a zároveň byl zvolen “Fellow of the British Academy” (čestným členem Britské akademie). Z nedávných publikací uveďme: "Introducing Eastern Orthodox Theology" (Úvod do východní pravoslavné teologie), "Greek East and Latin West, The church AD 681-1071” (Řecký východ and Římský západ, církev mezi 681-1071 LP), Maximus The Confessor (Maximus Vyznavač) a The Origins of the Christian Mystical Tradition (Počátky křesťanské mystické tradice) a další.

Photo: https://forerunner.org.uk

 

Záznam večera k poslechu: audio archiv farnosti

Související články

Komentáře