Články

Duchovní cvičení a exercicie 5/2016 - 10/2016

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Staněk | 3.5.2016 00:00

Máme vlastní internetové stránky a program duchovních cvičení v Kolínském klášteře a další informace tedy najdete na našich stránkách kolinskyklaster.org ,přes které je možné se přihlásit nebo se přihlašujte  e-mailem na adrese meditace(zavinac)farnostsalvator.cz a uvádějte v předmětu emailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným e-mailem.
Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

Všechny uvedené kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používá Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.

 

Kurz 141 Mezi duší a Duchem II. (3 dny)

19.-22.5.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší a Duchem.  Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710,- Kč.

Kurz 143 Ekumenické exercicie (4 dny)

1.-5.6.2016, středa 18.00 až neděle 15.00

Tento kurz duchovních cvičení je určen jak pro katolíky s ekumenickým smýšlením, tak i pro účastníky z nekatolických církví. Základem k meditaci budou biblické texty. Nebude chybět mlčení a možnost individuálního doprovázení, nebo účasti na bohoslužbě. Součástí kurzu nebudou přednášky, ale jen krátké podněty k osobní meditaci. Duchovní cvičení mohou posloužit k lepšímu sebepoznání, kultivaci duchovního života a vnímání Boží přítomnosti. Doprovází P. Jan Regner SJ a Ivana Macháčková z CČSH. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.560,- Kč, studenti a osobys nízkým příjmem 2.080,- Kč.

Kurz 144 Rozšířená sádhana (3 dny)

9.-12.6.2016, čtvrtek 18:00 až neděle 15.00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. V tomto kurzu rozšíříme cvičení sádhany o sérii jednoduchých tělesných cvičení, která pomáhají zapojit zdravě naše tělo do procesu duchovního rozvoje. Doprovázené meditace a cvičení se konají společně v několika blocích během dne. Vhodné i pro začátečníky. Doprovází P. Jan Regner SJ a MUDr. Michal Jelšík. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.970 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.610 Kč.

Kurz 147 Exercicie „Uspořádat si život“ (7 dní)

3.-10.7.2016, neděle 18:00 až neděle 15.00

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání vlastního života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu, a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.290 Kč.

Kurz 151 Kontemplativní exercicie (7 dní)

31.7.- 7.8. 2016, neděle 18:00 až neděle 15.00

Delší kurz, sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení modlitby. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální doprovázení. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech, zatím spíše v zahraničí. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.290 Kč.

Kurz 153 Kontemplativní exercicie (5 dní)

9.-14.8.2016, úterý 18.00 až neděle 15.00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz a P. Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 3.350 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.750 Kč.

Kurz 154 Ignaciánské exercicie (7 dní)

21.-28.8.2016 neděle 18:00 až neděle 15.00

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřeny na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.290 Kč.

Kurz 158 Sádhana (2 dny)

23.-25.9. 2016, pátek 18.00 až neděle 15.00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již zúčastnili. Doprovází P. Petr Vacík SJ a Petr Miklas. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

Kurz 159 Filmové exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)

27.9.-2.10. 2016, úterý 18.00 až neděle 15.00

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a František Hylmar SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350 Kč.

Kurz 160 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)

6.- 9.10.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informacík práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710 Kč.

Kurz 161 Úvod do modlitby a meditace (3 dny)

13.-16.10. 2016 čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Praktický úvod do modlitby a meditace je přednostně určen těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních. Doprovází Petr Vacík SJ a Petr Miklas. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.770 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč.  

Kurz 163 Ignaciánské exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)

26.-30.10. 2016 úterý 18.00 až neděle 15.00

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřeny na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350 Kč.

 

 

Související články

Komentáře