Články

Aktuality

 • 29 11
  Adventní benefiční koncert naší scholy 8. 12. 2010

  „...ET IN TERRA PAX...“ Ve středu 8. prosince 2010 od 19.30 se pod již tradičním názvem „...ET IN TERRA PAX...“ („...A NA ZEMI POKOJ...“) uskuteční další z benefičních adventních koncertů z volného cyklu "Pocta české sakrální tvorbě". S polu s občanským sdružením Setkání s hudbou pořádá tento koncert umělecká agentura Blue Season Art Agency ve spolupráci s Akademickou farností Praha a humanitární organizací ADRA. Letošní úsilí organizátorů je věnováno zajímavému vzdělávacímu projektu ADRy s názvem „PRVák“. Tento program je zaměřen na informovanost žáků základních a středních škol v oblasti rozvojové problematiky, sociálního cítění a mezilidské solidarity. Podrobné informace lze získat z webových stránek www.adra.cz. Diváci se mohou těšit na harfistku Janu Bouškovou, mezzosopranistku Karolínu Berkovou – Bubleovou nebo varhaníka Martina Moudrého, a dále na Salvátorskou scholu a smíšený sbor ČVUT pod vedením sbormistrů Jana Steyera a Michala Reisera. Zazní mj. Rorando Coeli od Jana Campana Vodňanského, staročeské rorátní zpěvy, pásmo koled v úpravě Fr. Žváčka, část slavného vánočního cyklu A Ceremony of Carols od britského skladatele Benjamina Brittena nebo výběr z Liturgické mše Zdeňka Pololáníka. V premiéře pak bude uvedena nová skladba skladatele Petra Hanzlíka „Ad te Domine“ pro mezzosoprán a varhany.

  Vstupenky v ceně 120 Kč a 70 Kč (ZTP a studenti) jsou k dostání prostřednictvím internetové nebo telefonické objednávky na emailových adresách mail@blueseason.cz, mail@setkanishudbou.cz nebo pr@adra.cz, na telefonních číslech 603 839 225 nebo 731 157 468 a samozřejmě na místě před začátkem koncertu. Kostel není vytápěn ani temperován, lavice jsou ale elektricky vyhřívané.

  www.adra.cz www.blueseason.cz www.setkanishudbou.cz www.salvator.farnost.cz

  Program: Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622): Rorando Coeli Salvátorská schola a smíšený sbor ČVUT, dir. Jan Steyer Staročeské rorátní zpěvy Salvátorská schola, dir. Michal Reiser Petr Hanzlík (1968): Ad te Domine (premiéra) Karolína Berková – Bubleová – mezzosoprán, Martin Moudrý – varhany Benjamin Britten (1913 – 1976): A Ceremony of Carols, op. 28 (výběr) Jana Boušková – harfa, Salvátorská schola, dir. Michal Reiser Zdeněk Pololáník(1935): Liturgická mše (výběr)

  Martin Moudrý – varhany, smíšený sbor ČVUT, dir. Jan Steyer Vánoční koledy v úpravě Františka Žváčka Salvátorská schola a smíšený sbor ČVUT dir. Jan Steyer

  Aktuality | Martin Stanek | 29.11.2010 10:59
 • 26 11
  20. před-adventní hudební festival 27. 11. 2010

  Srdečně vás zveme do našeho kostela na předadventní festival sborů z Rakouska, Itálie, Polska, Litvy, Turecka, Bulharska a Švédska. Festival proběhne ve dvou koncertech v sobotu 27. 11. 2010, a to od 15 hod. (do cca 17 hod.) a od 19 hod. (do cca 21.30). Vstup volný. Více info na www.mrf-musicfestivals.com

  Aktuality | Martin Stanek | 26.11.2010 15:38
 • 24 11
  Adventní ranní mše sv. u Salvátora od 1. 12.
  Aktuality | Martin Stanek | 24.11.2010 10:36
 • 16 11
  Benefice na záchranu salvátorských varhan 21. 11. 2010

  Zveme vás na svátek Krista Krále v neděli 21. 11. 2010 v 18.00 do našeho kostela, kde se uskuteční benefiční koncert, věnovaný podpoře záchrany varhan v kostele Nejsv. Salvátora. Vystoupí Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga a zazní díla Adama Michny, Jana Dismase Zelenky, Lodovica Viadana a André Campra. Výtežek  z dobrovolného vstupného pomůže zmírnit finanční dopady rekonstrukce varhan na naši farní pokladnu. Předem děkujeme za vaše příspěvky. Více o rekonstrukci varhan zde.

  Aktuality | Martin Stanek | 16.11.2010 20:33
 • 11 11
  Ocenění pro Mons. Tomáše Halíka
  Aktuality | Martin Stanek | 11.11.2010 17:40
 • 10 11
  Jindřich Zeithamml a SVOZ 12 (28.11. 2010)
  Aktuality | Martin Stanek | 10.11.2010 17:07
 • 8 11
  Adventní věncování ( 22.11. 16.00 – 19.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 8.11.2010 11:23
 • 8 11
  Pouť studentů k 17. listopadu
  Aktuality | Martin Stanek | 8.11.2010 11:20
 • 1 11
  Architekt Jan Sokol (24.11., 19.00)

  Debatní večer nad dílem významného českého architekta Jana Sokola (1904-1987) se Zdeňkem Lukešem, Janem Sokolem a Václavem Sokolem v sakristii našeho kostela. Víc než jen přednáška, víc než jen vzpomínání, takový bude večer věnovaný významnému českému architektovi Janu Sokolovi. V mládí jako jeden z mála Čechů pracoval u Le Corbusiera a seznámil se i s Augustem Perretem. Nadhled a rozhled si udrţel po celý ţivot, i kdyţ nepřízeň doby, nejdříve nacistická, pak i komunistická diktatura jeho krásné projekty většinou zabránila realizovat. Nicméně i to málo, co postavil a co je publikováno, prozrazuje všestranného a hlubokého člověka, který inspiruje i dnes.  Ne nadarmo se v současných debatách okolo chrámu sv. Víta znovu začalo častěji skloňovat jeho jméno. Večer zahájí přední český historik architektury Zdeněk Lukeš úvodem do Sokolova díla. Poté bude následovat panelová debata, do které se zapojí i oba architektovi synové: filozof Prof. Jan Sokol a výtvarník Václav Sokol. Večer bude moderovat Norbert Schmidt. Debatní setkání u Nejsv. Salvátora se koná ve středu 24.11. od 19 hodin ve spolupráci Centra teologie a umění při KTF UK, Akademické farnosti Praha a teologické revue Salve.

  PLAKÁT ke stažení

  „Po Hilbertově smrti převzali vedoucí úlohu při dokončování úprav katedrály sv. Víta umělečtí teoretikové a věnovali se hlavně zařizování liturgicky zcela bezúčelných ochozových kaplí. [...] Při vnitřních úpravách spojeného interiéru svatovítského se zapomnělo zcela na to, že jde o kostel. [...]  Dnes je však, myslím, každému jasné, že nedostatky nelze odstranit zdobením, ale vyřešením podstatných věcí, a že to, co nám u Sv. Víta stále vadí a vyvolává onen dojem nedokončenosti, je právě to, že podstatné věci zde stále nejsou v pořádku.“

  „Brzy na to přišel druhý vatikánský koncil a jeho liturgické reformy. Když jsem přečetl příslušnou konstituci – strnul jsem. Ne že bych snad s prohlášenými změnami nesouhlasil. [...] Ale tento požadavek, závazně prohlášený, znamenal, že všechny dosavadní kostely – nebo alespoň velká část – se svým výrazným oddělením kněžiště od lodi, jsou pro bohoslužbu nového typu špatně použitelné, nebo dokonce nepoužitelné v dnešní formě, a vyžadují si přinejmenším radikální úpravu vnitřní dispozice.“

  Jan Sokol

  Ing. arch. Zdeněk Lukeš (* 1954) je přední český historik architektury 19. a 20. století a publicista. Od začátku 90. let působí na Pražském hradě v tamním památkovém odboru. Přednášel na Technické univerzitě v Liberci, kde v letech 2000-2003 působil také jako děkan Fakulty architektury. Dnes přednáší na New Yourk Univesity v Praze. Pro veřejnost mimo jiné nepravidelně pořádá velice oblíbené vzdělávací "Psí vycházky" za architekturou. Lukeš je autorem či spoluatorem mnoha odborných i popularizačních článků (Respekt, Lidové noviny, MFDnes, Architekt, Revolver revue, Umění, UNI, etc.), přednášek (Café Orient) a knih s výstav (J. Plečnik – Architekt Pražského hradu, Pražský hrad za TGM, 10 století architektury - Architektura XX. století, Praha 1891-1914, Splátka dluhu etc.).

  Prof. Jan Sokol (* 1936) se vyučil a pracoval jako zlatník, později mechanik. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře, v roce 1976 podepsal Chartu 77. V letech 1990-92 byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů. V roce 1998 byl ministrem školství ČR a v roce 2003 koaličním kandidátem na prezidenta republiky. Od roku 1991 přednáší filozofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filozofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. Jan Sokol spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu filozofických knih a sám je autorem mnoha článků a odborných publikací (Člověk a svět očima bible, Čas a rytmus, Malá filosofie člověka etc.).

  Václav Sokol (* 1938) je kreslíř, grafik, typograf. Vystudoval střední výtvarnou školu (1953–1958), ale pro svůj „buržoazní a katolický původ“ nesměl studovat dále na vysoké škole. V letech 1959–1967 pracoval v Památníku národního písemnictví a v letech 1971–1990 jako vedoucí propagace, grafik a nakonec jako vrátný ve státním podniku Stavby silnic a železnic. Od 90. let pracuje především jako grafik, ilustrátor a volný umělec. V letech 1993–1999 působil v čtrnáctideníku Architekt. Spolupracuje na typografické úpravě knih (Nakladatelství Triáda, Divadelní ústav) a píše články o výtvarném umění do Katolického týdeníku, Perspektiv a Revolver Revue.

  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2010 11:25
 • 25 10
  Výstava z Fotomaratonu 31.10. - 21.11. 2010

  Výstavu vítězných fotografií ze soutěže Fotomaraton, která letos proběhla v sobotu 16.10., můžete shlédnout na ochozu kostela vždy kolem bohoslužeb (cca půlhodinu před i po) od neděle 31.října od 21 hodin, kdy bude výstava zahájena vernisáží a vyhlášením vítězů soutěže, do neděle 21. listopadu. A jak probíhal letošní fotomaraton? Letošního pátého ročníku fotomaratonu Salvátor se zúčastnilo 28 amatérských fotografů. Nelehkým  úkolem bylo  poprat  se jednak s nepříliš krásným počasím a světlem, ale také s tématy, jež letos vymyslel náš kaplan Jan Regner.

  Témata vybral z básně Jiřího Zahradníčka Rouška Veroničina:

  1. Troskami kráčím
  2. Přetaven, ale vcelku nezměněný
  3. Všechno naspěch má
  4. Skutečnost tato mocnější všech snění
  5. Žhne v nás očima uhrančivýma
  6. Klíčí mýty
  7. Hledejte, co je tichého
  8. Stromy v městě
  9. Překročit práh
  10. Trhliny se rozestupují
  11. Jakoby nic
  12. Vstříc příchodu slávy
  Vítězné fotografie z jednotlivých témat
   
  Vítězové ročníku 2010: 1. místo:  Jan Vondrák - 102 bodů 2. místo: Renata Molová - 99 bodů 3. místo: Martin Staněk - 96 bodů 4. místo: Jan Rosík - 83 bodů 5. místo: Martin Ziegler - 70 bodů 6. místo: Anna Páchová - 68 bodů 7. místo: Ján Krajč - 65 bodů 8. místo: Lucie Krulišová - 63 bodů 9. místo: Martina Staňková - 62 bodů 10. místo: Dana Peterková - 54 bodů 11. místo: Josef Hámorský - 51 bodů 12. místo: Lenka Zemanová - 48 bodů a další...... Snímky bodovali anonymně sami účastníci, pořadí v soutěži je výsledkem součtu všech udělených bodů.

  Aktuality | Martin Stanek | 25.10.2010 13:28