Články

Aktuality
- 2012

 • 2 4
  Setkání s mezinárodní komunitou Jeruzalém 19.4. (18.30)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.4.2012 11:40
 • 2 4
  Setkání s bratrem Wojtkem z komunity Taizé 17.4. (20.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.4.2012 11:38
 • 26 3
  Velikonoce u Nejsvětějšího Salvátora 2012
  Pro ty z vás, kdo se zúčastní obřadů Svatého týdne letos poprvé, uvádíme stručný úvod do liturgie. Barva postní doby je fialová, na Květnou neděli a Velký pátek je červená.  Zelený čtvrtek, Velikonoční Vigilie a neděle Vzkříšení mají barvu bílou. Květná neděle (1.4. ,14 a 20h) Připomínáme si slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Bohoslužba začíná na nádvoří Klementina, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme přineste si vlastní). V kostele pokračuje bohoslužba běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Markovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká. Středa 4.4.  17h Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru. K dispozici bude větší počet zpovědníků. Zelený čtvrtek (5.4. ,18h) Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (ustanoveným 12 mužům). Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou.  Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku, kde bude po krátké přestávce následovat asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé. Velký pátek (6.4.,18h) Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. Po obřadech bude ještě možnost vyslechnout oratorium Jana Dismase Zelenky Attendite et Videte v podání souboru Capella Regia Praha. Velikonoční vigilie (7.4.,21h) Začíná se na nádvoří Klementina, je možné si u vchodu do kostela vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tobě Pane“. Po příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos proběhne i křestní bohoslužba, při níž bude pokřtěna jedna dospělá katechumenka. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá již obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí kolem půlnoci. Neděle Velikonoční  (8.4. , 14 a 20h ). Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít 5 dětí,  letos již podruhé z křtitelnice od Václava Ciglera. Fotografie z Velikonoc u Salvátora: Velikonoční Vigilie 2010, Velký pátek 2010, Zelený čtvrtek 2010, Bílá sobota 2008, Velký pátek 2008, Zelený čtvrtek 2008,  Květná neděle 2008
  Aktuality | Martin Stanek | 26.3.2012 14:44
 • 21 3
  Víkendy pro pomalé biřmovance a zájemce o křest (zima-jaro 2012)

  aktuální informace:

  víkend - 9. - 11.3. 2012  Praha-Vinoř (Centrum Mariapoli)  anebo 23. - 25.3. (tamtéž)

  sraz: v obou případech v pátek v 18.00 na recepci Centra

  ukončení: nedělním obědem mezi 12 - 13h.

  adresa: Mladoboleslavská 667, Praha 9 - Vinoř   www.centrummariapoli.cz doprava:     ze stanice metra „C“ Letňany autobusem 375, 302, 259, 378  do zastávky Vinořský hřbitov (centrum se nachází na druhé straně ulice proti zastávce). autem: z pražského městského okruhu na dálnici směr Mladá Boleslav, exit Radonice, na první křižovatce po výjezdu doprava, v obci Radonice doleva směr Praha-Vinoř, parkování v areálu.

  s sebou: spacák nebo vlastní povlečení, Bibli, přezuvky.

  prosíme vegetariány či účastníky s nějakou dietou o včasné upozornění na farní email nebo při placení.

  přihlášky na info@farnostsalvator.cz,  platby od 21.2. osobně v sakristii, cena: 900,-pracující/600,-studenti (plná penze na celý víkend).

  plakátek ke stažení  ZDE

   

  Aktuality | Martin Stanek | 21.3.2012 21:06
 • 21 3
  Koncert Stabat Mater 24.3.

  Slavnostní koncert, při kterém zazní Oratorium pro sóla, sbor a orchestr Stabat Mater, op. 58 Antonína Dvořáka, se v našem kostele koná v sobotu 24. března od 18 hodin.  Dílo zazní v podání Salvátorské scholy,  Pražského smíšeného sboru a Severočeské filharmonie Teplice pod vedením dirigenta Jiřího Petrdlíka. Jako sólisté vystoupí Eva Müllerová (soprán), Markéta Cukrová (alt), Ondřej Socha (tenor) a Lukáš Hynek Krämer (bas). Vstupenky je možné zakoupit na místě nebo si je rezervovat přes farní e-mail.

  Aktuality | Martin Stanek | 21.3.2012 16:42
 • 15 3
  Literárně hudební večer - Neškodné příběhy Villyho Sørensena 19.3. (20.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 15.3.2012 15:12
 • 15 3
  Ve fotogalerii přibyly fotografie z Popelce i ze Salonu
  Aktuality | Martin Stanek | 15.3.2012 12:42
 • 8 3
  Český rozhlas o salvátorském postním plátnu

  Rozhovor byl vysílán na ČRo3 Vltava 11.3. 16:00 hodin. Záznam naleznete zde http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/pramenyproudy/zprava/1029430 Postní plátno - Současná umělecká intervence v sakrálním prostoru.

  S architektem Norbertem Schmidtem a profesorem Tomášem Halíkem pořad připravila Teresie Bečková.

  Podle starého církevního zvyku se v době postní zahalovaly v kostele nejen obrazy a kříže, ale i nejposvátnější část kostela: presbytář a hlavní oltář se svatostánkem. Postní plátno tak  přidává k půstu těla i půst zraku. Instalace obří postní roušky v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze navazuje nejen na tuto starou tradici, ale i na moderní umělecké experimenty v sakrálním  prostoru zdejšího akademického kostela.

  Pořad bude po odvysílání dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu.

  Aktuality | Martin Stanek | 8.3.2012 17:39
 • 5 3
  NOVÝ KURZ EXERCICIÍ VYHLÁŠENÝ Z DŮVODU VELKÉHO ZÁJMU O SÁDHANU

  Tento kurz nahrazuje kurz „Ignaciánské exercicie“ plánovaný původně na 15.-22.4.

  Sádhana pro začátečníky, 13.-15.4. (pá 18.00 – ne odpoledne) Kolín

  Jednoduchá společná i individuální duchovních cvičení podle indického jezuity Anthonyho de Mella SJ, známých pod jménem Sádhana – Cesta k Bohu. Tento víkend cvičení v meditaci je vhodný zvláště pro začátečníky na cestě modlitby a meditace. Doprovází Jan Regner SJ. Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč. Přihlášení na [email protected].

  Aktuality | Martin Stanek | 5.3.2012 15:56
 • 28 2
  Tomáš Halík oceněn vysokým polským státním vyznamenáním
  Prezident Polské republiky Bronislaw Komorowski udělil prof. Tomáši Halíkovi vysoké státní vyznamenání - Rytířský kříž řádu za zásluhy Polské republiky jako uznání za výjimečný přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu a spolupráce s katolickými kruhy. Tomáš Halík udržoval kontakty s polskými katolickými intelektuály, disidenty a představiteli církve před r. 1989, v r. 1990 připravoval první návštěvu papeže do Československa a spolupracoval s Janem Pavlem II. jako konzultor Papežské rady pro dialog s nevěřícími. V letech 1991-2011 prof. Halík v Polsku publikoval 11  knih a množství časopiseckých článků a rozhovorů, často přednášel na odborných konferencích a je zván  polskými biskupy přednášet a vést duchovní cvičení pro kněze a studenty bohosloví. V r. 2007 obdržel ve Varšavě cenu polských knihkupců Fénix za nejlepší knihu zahraničního autora  a v r. 2011 ve varšavské synagoze čestný titul Člověk smíření za zásluhy o křesťansko-židovský dialog.

  Rytířský kříž za zásluhy předá  14. března Tomáši Halíkovi v zastoupení prezidenta republiky velvyslanec Polské republiky v Praze Jan Pastwa.

  Aktuality | Martin Stanek | 28.2.2012 21:02