Články

Český rozhlas o salvátorském postním plátnu

Aktuality | Martin Stanek | 8.3.2012 17:39

Rozhovor byl vysílán na ČRo3 Vltava 11.3. 16:00 hodin. Záznam naleznete zde http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/pramenyproudy/zprava/1029430 Postní plátno - Současná umělecká intervence v sakrálním prostoru.

S architektem Norbertem Schmidtem a profesorem Tomášem Halíkem pořad připravila Teresie Bečková.

Podle starého církevního zvyku se v době postní zahalovaly v kostele nejen obrazy a kříže, ale i nejposvátnější část kostela: presbytář a hlavní oltář se svatostánkem. Postní plátno tak  přidává k půstu těla i půst zraku. Instalace obří postní roušky v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze navazuje nejen na tuto starou tradici, ale i na moderní umělecké experimenty v sakrálním  prostoru zdejšího akademického kostela.

Pořad bude po odvysílání dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu.

Komentáře