Články

Všechny články

 • 21 5
  Opatření pro konání bohoslužeb

  Prosíme o dodržování následujících opatření:

  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm;
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje;
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.);
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

  Aktuality | Sandra Krupičková | 21.5.2020 00:00
 • 17 5
  6. neděle velikonoční - domácí bohoslužba
  Aktuality | Martin Staněk | 17.5.2020 00:00
 • 17 5
  Třetí osoba Trojice

  Promluva Mons. Tomáše Halíka k 6. neděli velikonoční

  TEXT na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 17.5.2020 00:00
 • 10 5
  5. neděle velikonoční - domácí bohoslužba
  Aktuality | Martin Staněk | 10.5.2020 00:00
 • 10 5
  Kdo vidí mne, vidí Otce

  Promluva Mons. Tomáše Halíka k 5. neděli velikonoční

  Texty promluv na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 10.5.2020 00:00
 • 7 5
  Jsme vděčni za vaši podporu v čase krize
  Aktuality | Martin Staněk | 7.5.2020 00:00
 • 3 5
  4. neděle velikonoční - domácí bohoslužba
  Aktuality | Martin Staněk | 3.5.2020 00:00
 • 3 5
  Neděle Dobrého pastýře

  Promluva Mons. Tomáše Halíka ke 4. neděli velikonoční 

  Texty promluv na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 3.5.2020 00:00
 • 26 4
  3. neděle velikonoční
  Aktuality | Martin Staněk | 26.4.2020 00:00
 • 26 4
  Cesta do Emauz

  Promluva Mons. Tomáše Halíka ke 3. neděli velikonoční

  TEXT na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 26.4.2020 00:00