Návštěvní doba výstav a intervencí

Umělecké intervence do liturgického prostoru kostela a výstavy na ochozech kostela je možné shlédnout vždy kolem pravidelných bohoslužeb, a to zpravidla půlhodinu přede mší sv. a půlhodinu po mši sv.

Mše sv. jsou v akademickém roce

v neděli od 14h (do 15h) a od 20h (do 21h)

a v úterý od 18h (do 19h).

 

Během akademických prázdnin (červenec až září) se výstavy ani intervence nekonají, mše sv. jsou pouze v neděli ve 20h.

Vybrané výstavy jsou přístupné i mimo časy bohoslužeb (uvedeno vždy ke konkrétní výstavě).

Po individuální telefonické či e-mailové domluvě v rozumném předstihu ( kontakt: [email protected]; 222 221 339) lze výstavu navštívit i mimo uvedené časy.

 

Intervence a instalace v liturgickém prostoru se zpravidla nacházejí v přízemí kostela (v hlavní lodi nebo v chóru kostela).

Výstavy na ochozech kostela jsou přístupné věžním schodištěm z prostoru mezi kostelem a sakristií (severní ochoz), případně schodištěm v jižní věži (jižní ochoz)

Výstavy na ochozech nejsou díky 40 schodům bezbariérové.