Fungování scholy

Zkoušky


jsou každé úterý od 17:30 do 19:30 v místnosti vedle kůru kostela Nejsvětějšího Salvátora (viz plánek vpravo: vstup přes sakristii - po schodech na galerii/ochoz - úplně vzadu u vstupu na kůr dveře vpravo nad schody; nebo přes národní knihovnu, na vrátnici řekněte, že jdete do druhého patra na sbor, v druhém patře - viz video). Na zkoušky se chodí pravidelně, a to i tehdy, když máte pocit, že to umíte – jde totiž taky o to, abychom skladbu uměli všichni dohromady, a toho jinak než společným zkoušením nedocílíme. Pokud na zkoušku z vážných důvodů nemůžete přijít, omluvte se prosím formou emailu nebo sms sbormistryni Josefíně Šišákové nebo Filipovi Rajnochovi, a to pokud možno před zkouškou, nikoli po ní. V 17.30 začínáme zpívat, je tedy fajn přijít o chvilku dřív. Kdo cítí ve svých zpěvních schopnostech rezervy, má podle domluvy možnost hlasové výchovy. Jednou za akademický rok probíhá také dvoudenní soustředění.

Zpíváme

zhruba jednou za měsíc při mších u Salvátora a každý akademický rok také tamtéž na benefičním koncertě. Termíny a program jsou vyvěšeny v sakristii i zde na webu, příští zpívání je také vždy na úvodní stránce scholy.

 

Noty

najdete na našem scholovém portále [scholabase] vždycky několik dní před zkouškou, kdy začínáme nacvičovat nový program. Noty si prosím samostatně vytiskněte a noste s seboum, příp. můžete napsat Filipu Rajnochovi, aby vám je vytisknul. Kromě not je na scholabase také galerie všech členů scholy s jejich fotografiemi a kontakty na ně. Prosíme nové tváře, aby elektronickou fotku a kontakty vždy svižně dodali správci domény Filipu Rajnochovi, který jim také sdělí jejich přihlašovací jméno a heslo.

Konference

Všichni členové scholy jsou zařazeni do emailové konference. Přes ni si píšeme hlavně důležité pokyny ohledně zkoušek a vystoupení a dalších společných akcí, jen ve výjimečných případech věci odlehlejší (nabídky vstupenek, pronájem bytu apod.).

Příspěvky

Pololetně vybíráme od členů scholy „zpěvné“ ve výši 250 Kč (studenti a matky/otcové na rodičovské 150 Kč). Ze společných peněz platíme provoz naší domény, baterie do keybordu, společné občerstvení, pronájmy atd., které proplácíme naproti účtence. Pokladnice sboru je Jinřich Vaněk.