Tichá meditace v Kryptě

Salvátorská krypta je místo, kde se odehrávají zpovědi, duchovní rozhovory a křesťanské meditace.

Tichá meditace s karmelitkami

Probíhá po úterní mši svaté, od 19.15 do 20.15. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o základní uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali e-mailem. Modlitbu vede sestra Denisa Červenková.

Tiché meditace mají i svoji každodenní online verzi (od 8 hodin ráno a od 20 hodin večer), na níž se lze přihlásit na stránkách Kolínského kláštera. Meditaci vede učitel kontemplativní modlitby Jan Šedivý a další přátelé.

Modlitba souhlasu (centering prayer)

Každý čtvrtek se v kryptě (16.30 - 18.00) schází komorní společenství k modlitbě souhlasu (centering prayer). Jde o křesťanskou kontemplaci v pojetí trapistického mnicha Thomase Keatinga. Její hlavní propagátorkou v Čechách je Teresie Viera Hašanová. Modlitbu vede Jarka Juillet. Kontakt: [email protected]

Garanty salvátorských meditačních setkání jsou karmelitka Denisa Červenková a jezuita Petr Vacík.