Tichá meditace v kryptě

TICHÁ MEDITACE S KARMELITKAMI

Každé úterý po mši svaté od 19.10 do 20.10 probíhá tichá meditace, kterou vedou sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o základní uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na mail [email protected].

MODLITBA SOUHLASU - CENTERING PRAYER

Každý čtvrtek se v kryptě (16.30 - 18.00) schází komorní společenství k modlitbě souhlasu (centering prayer). Jde o křesťanskou kontemplaci v pojetí trapistického mnicha Thomase Keatinga. Její hlavní propagátorkou v Čechách je Teresie Viera Hašanová. Modlitbu vede Jarka Juillet. Kontakt: [email protected]