Syllabus kurzu 2023 - 2025

Přednášky a víkendová setkání Kurzu základů víry 2023 - 2025

Přednášky se konají v sakristii kostela vždy v úterý od 19 hodin (po mši sv.).
Víkendová setkání se konají v Kolínském klášteře (Centrum spirituality a duchovních svičení) v Kolíně.

Přednášky:

2023

1) 10. 10. Úvodní setkání - veškeré informace ke kurzu (Tomáš Halík, Martin Staněk a celý team)
2) 17. 10. Krátké informace ke kurzu (M. Staněk), Co znamená Credo/Věřím (Marek Orko
Vácha)
3) 24. 10. Krátké organizační informace ke kurzu (M. Staněk), Co znamená Credo/Věřím (Tomáš Halík)
4) 31. 10. Poslední organizační informace ke kurzu (M. Staněk), Co znamená Credo/Věřím (Samuel Prívara SJ)
5) 7. 11. Tomáš Halík: Bůh jako otec

Víkend KZV 1A  10. 11. - 12. 11. 2023

6) 14. 11. Marek Orko Vácha: Bůh jako Stvořitel
7) 21. 11. Tomáš Halík: Úvod do christologie: Ježíš - Bůh a člověk, Ježíš dogmatiky, kristovské tituly
8) 28. 11.  Martin Staněk:  Návod na kostel

Víkend KZV 1B   1. 12. - 3. 12. 2023

9) 5. 12.  Samuel Prívara: Úvod do Bible (jak interpretovat, místo Bible ve víře)
10) 12. 12. Tomáš Halík: Ježíš ve spiritualitě a kultuře
11) 19. 12. s. Denisa, Samuel Prívara: Úvod do teologie Vánoc

2024

12) 9.1. Tomáš Halík: Ježíšovo učení

Víkend KZV 1C  12. 1. - 14. 1. 2024                             

13)16.1. Tomáš Halík: Ježíšův pozemský život, zázraky
14) 23.1. Marek Orko Vácha: Marnotratný syn, marnotratný otec
15) 30.1. Tomáš Halík: Pašijový příběh
16) 6.2.  Samuel Prívara SJ: Úvod do spirituality

Víkend KZV 2A 9. - 11.2. 2024

17) 13.2. Bilanční debata, diskuse, shrnutí, otázky, odpovědi..
18) 20.2. Tomáš Halík: Ježíšovo vzkříšení, Letnice, vznik církve
19) 27.2. Marek Orko Vácha: První knihy Bible - příběh Abraháma, Izáka a Jákoba

Víkend KZV 2B 1. - 3.3. 2024

20) 5.3.  Denisa Červenková: Tipy k dobré spiritualitě. M.Staněk: Katechumenát a bližší příprava k iniciačním svátostem

Vstup do katechumenátu 10.3. 20.00 (týká se pouze zájemců o křest)

21) 12.3. Tomáš Halík: Teologie církve, eklesiologie
22) 19.3. Úvod do liturgie Velikonoc
23) 26.3. Marek Orko Vácha - První knihy Bible - pokračování

28.3. Zelený čtvrtek - mše sv. v 18.00
29.3. Velký pátek - bohoslužba v 18.00
30.3. Velikonoční vigilie - mše sv. ve 21.00
31.3. Neděle velikonoční 

24)  2.4. Tomáš Halík: Etapy církevních dějin

Víkend KZV 2C 5.-7.4. 2024

25)  9.4. Tomáš Halík: Struktura církve / Martin Staněk: Liturgie obřadů biřmování

Biřmování
14.4. 2024 14.00 (týká se pouze rychlých biřmovanců)

26) 16.4.  Martin Staněk: Návod na mši
27) 23.4.  Ekumenismus a církev - debata s hosty z jiných církví
28) 30.4.  Marek Orko Vácha: Environmentální etika, křesťanství a ekologie

29) 7.5. Marek Orko Vácha: Environmentální etika, křesťanství a ekologie, pokračování (+M.Staněk: návod na obřad přijetí mezi kandidáty biřmování)

Přijetí mezi kandidáty biřmování 14.5. 2024 18.00 (týká se pouze pomalých biřmovanců - registrace ZDE)
30) 14.5. Tomáš Halík: Okolnosti II. vat. koncilu, papežové 20. století
31) 21.5. Tomáš Halík: shrnutí církevních dějin, s.Denisa, M.Staněk: quodlibet debata

32) 28.5. Norbert Schmidt: Křížová cesta z Krickerhau
33) 4.6. Tomáš Halík, Martin Staněk a frekventanti: Ohlédnutí za polovinou kurzu, feedback.
34) 11.6. Samuel Prívara: O rozlišování

35) 18.6. Marek Orko Vácha: Věda a víra

Doporučení na léto:

Místa: Praha: Fortna, Dominikánská 8, Jezulátko, Česká křesťanská akademie, ...
Mimo Prahu: Kolín, Holostřevy (Elva Frouz, komunita Noe), Lomec (P. Josef Prokeš), Taizé (Francie), Nový Dvůr (trapisté), Santiago de Compostela (Camino), Neratov (P.Suchár), .

Knihy: Modlitba, která mi změnila život, Žít jako křesťan, Samuel Prívara: Duchovní cvičení v běžném dni 

Online prostor, média: Proglas, Spirituála, Vertikála, Christnet, Proboha, TvNoe, Katyd, youtube Česká křesťanská akademie, youtube Dominkánská 8
Aplikace: Examen, Bible, 
časopisy: Salve, Universum....

Ale především ticho, odpočinek, kontemplace, vychutnávání, radost, rodina a přátelé, život....


Další víkendová setkání pro zájemce o křest a biřmování (s výjimkou tzv. rychlých biřmovanců)

Podzimní víkendy 2024 - téma: Spiritualita a modlitba

Jarní víkendy 2025 - Soustředění 
Předletní víkend 2025 - Mystagogie, vyprovázení na cestu