Kudy do sakristie a farní kanceláře

Vstup na nádvoří Klementina je z Mariánského náměstí, z Karlovy ulice nebo z Křižovnického náměstí. Vstup do sakristie najdete v průjezdu za kostelem sv.Klimenta.

Studentské nádvoří je po dobu přerušení stavebních prací v Klementinu opět otevřeno.

mapy.cz