Kudy do sakristie a farní kanceláře

Vstup na nádvoří Klementina je z Mariánského náměstí nebo z Karlovy ulice. Vstup do sakristie najdete v průjezdu za kostelem sv.Klimenta.

Studentské nádvoří je po dobu stavebních prací v Klementinu uzavřeno dlouhodobě, vstup z Křižovnické ulice není otevřen.