Články

Všechny články

 • 30 6
  Svátost smíření od 30. 6. dále

  Adorace s možností svátosti smíření se bude konat v úterý 30. 6. od 18 do 21:30 v sakristii. Přítomni budou Mons. Tomáš Halík, P. Petr Vacík (od 19 h), P. Marek Orko Vácha (18 - 19:30) a P. Petr Glogar.

  Od července do konce září bude možnost svátosti smíření každou neděli přede mší, tedy od 19:15 do 19:45 také v sakristii.

  Aktuality | Sandra Krupičková | 30.6.2020 18:00
 • 17 6
  Kniha Mons. Tomáše Halíka se stala v Americe náboženskou knihou roku
  Aktuality | Sandra Krupičková | 17.6.2020 12:00
 • 6 6
  Společnost a církev v době krize

  Videozáznam z panelové diskuse "Společnost a církev v době krize. Poučení z pandemie." na půdě České křesťanské akademie

  V rámci projektu "Fórum inspirace"; vystoupili Tomáš Halík, Pavel Hošek a Jaroslav Šebek.

  Aktuality | Sandra Krupičková | 6.6.2020 14:00
 • 31 5
  Slavnost Seslání Ducha Svatého

  Promluva Mons. Tomáše Halíka k Letnicím

  TEXTY na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 31.5.2020 00:00
 • 24 5
  Nanebevstoupení Páně

  Promluva Mons. Tomáše Halíka k 7. neděli velikonoční

  TEXTY na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 24.5.2020 12:00
 • 21 5
  Opatření pro konání bohoslužeb

  Prosíme o dodržování následujících opatření:

  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm;
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje;
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.);
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

  Aktuality | Sandra Krupičková | 21.5.2020 00:00
 • 17 5
  Třetí osoba Trojice

  Promluva Mons. Tomáše Halíka k 6. neděli velikonoční

  TEXT na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 17.5.2020 00:00
 • 10 5
  Kdo vidí mne, vidí Otce

  Promluva Mons. Tomáše Halíka k 5. neděli velikonoční

  Texty promluv na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 10.5.2020 00:00
 • 3 5
  Neděle Dobrého pastýře

  Promluva Mons. Tomáše Halíka ke 4. neděli velikonoční 

  Texty promluv na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 3.5.2020 00:00
 • 26 4
  Cesta do Emauz

  Promluva Mons. Tomáše Halíka ke 3. neděli velikonoční

  TEXT na webu Halik.cz

  Aktuality | Sandra Krupičková | 26.4.2020 00:00