Články

Všechny články

 • 28 4
  Audio záznamy kázání Tomáše Halíka

  Těm, kdo nemohou navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu,  přinášíme nově na našich stránkách zvukový záznam vybraných kázání Mons. Tomáše Halíka. Pokusíme se také vytvořit  zpětně archiv ze starších nahrávek a nabídnout i videozáznamy z vybraných bohoslužeb. Prozatím si můžete poslechnout záznamy kázání z letošních Velikonoc. Přístup naleznete vždy na levém sidebaru našich stránek v odkazu s názvem KÁZÁNÍ a s fotografií T.Halíka u ambonu.

  Aktuality | Martin Stanek | 28.4.2011 14:17
 • 26 4
  Smířená různost - kniha rozhovorů Tomáše Halíka
  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2011 23:54
 • 26 4
  Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 3.5.

  Akademická farnost Praha a Ekologická sekce České křesťanské akademie zvou na úterý 3. května 2011 do kostela Nejsv. Salvátora k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země. Bohoslužba začíná v 19 hodin. Kázáním poslouží tajemnice Ekumenické rady církví Mgr. Sandra Zálabová, zpěvem soubor Gabriel. Po bohoslužbě cca od 20 hodin bude v sakristii kostela následovat beseda, zaměřená k tématu "Jeden svět". Na úvod o udržitelném rozvoji a  eschatologii promluví ředitel Ekologické sekce ČKA RNDr. Jiří Nečas

  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2011 16:06
 • 14 4
  Rozjímavá pouť do Svatého Jana pod Skalou 17.4.

  Na Květnou neděli vás zveme k rozjímavé pouti ze Srbska do Svatého Jana pod Skalou, kterou povede Mons. Tomáš Halík. Pouť začneme srazem na vlakovém nádraží v Srbsku (vlak vyjíždí v 8.15 z Prahy - Hlavního nádraží), odkud půjdeme v tichu, inspirováni promluvami na téma některé z biblických postav. Trasa vede mírným terénem proti proudu Berounky a pak říčky Loděnice až do Svatého Jana, kde bude pouť zakončena modlitbou a prohlídkou poutního místa, spjatého se sv.Ivanem.  V místní restauraci Obecná škola je možné se naobědvat. Není třeba se přihlašovat. Další info na [email protected].

  Aktuality | Martin Stanek | 14.4.2011 14:56
 • 13 4
  Hana Rysová - Izrael (7.12. 2003 - 31.1. 2004)

  Fotografie zajímavé české a salvátorské fotografky ze Svaté země.

  Aktuality | Martin Stanek | 13.4.2011 16:39
 • 13 4
  Cyklus o manželství 17.5. - 21.6. 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 13.4.2011 10:23
 • 11 4
  Zapojte se do charitativní akce: Salvátorská pomlázka v léčebně dlouhodobě nemocných

  25.dubna 2011, 9 – 11h

  Druhý ročník Pomlázky navazuje na tradici Salvátorských Mikulášů v léčebně dlouhodobě nemocných FN Vinohrady a odehrává se v podobném duchu.  Hledáme 10-15 koledníků a kolednic, které ve dvou skupinách obejdou pokoje na oddělení LDN, zarecitují patřičné koledy a zazpívají písně s jarní tématikou  a  popovídají  si s pacienty. Cílem je sdílení radosti z jara a velikonoc.

  Kde4. a 5. patro Léčebny dlouhodobě nemocných  FN Vinohrady

  Sebou: pozitivní jarní oblečení - šaty, klobouky, mašle; pomlázka,  hudební nástroje (řehtačka, bubínek, flétna., kytara)

  Sraz: 8.00 Salvátor, 8.40 vestibul stanice metra Želivského

  ! Zájemci nechť do 21. dubna nahlásí své jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště na email:

  [email protected]

  Kontakty

  koordinátor pro Salvátor:  Paula Jirsová Fassati - [email protected], do předmětu pište: LDN

  komunikace s LDN:  Petr Dolenský ([email protected], 603 842813)

  Aktuality | Martin Stanek | 11.4.2011 15:02
 • 11 4
  Noc kostelů 27.5. 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 11.4.2011 11:31
 • 6 4
  Fotografie z liturgie sv.Jana Zlatoústého
  Aktuality | Martin Stanek | 6.4.2011 14:24
 • 6 4
  Fotografie z instalace Stanislava Kolíbala
  Aktuality | Martin Stanek | 6.4.2011 12:34