Články

Všechny články

 • 18 10
  Libor Teplý – Ordo Amoris 18.10. – 10.11. 2009
  Archiv uměleckých intervencí | Martin Staněk | 18.10.2009 00:00
 • 18 10
  Ordo Amoris - Výstava fotografií Libora Teplého

  neděle 18.10. – úterý 10.11.2009
  Libor Teplý fotografuje od roku 1971. Svými snímky se vyjadřuje nejenom k architektuře samotné, ale prostřednictvím architektonických prvků či jejich částí volně vypovídá o obecně lidských otázkách, jak je patrno například z volných cyklů „Tma a světlo“ a „Řád a svoboda“.

  Aktuality | Martin Stanek | 18.10.2009 00:00
 • 13 10
  Mezináboženské setkání v rámci konference Forum 2000

  V úterý 13. 10. se v rámci konference Forum 2000 zúčastnili debaty v sakristii našeho kostela Rabbi David Rosen (USA) a princ Norodom Sirivudh (Kambodža), moderoval Mons. T. Halík.

  Aktuality | Martin Stanek | 13.10.2009 00:00
 • 6 10
  Kázání Mons. Tomáše Halíka z bohoslužby k zahájení akademického roku 2009-2010

  Nahrávka ke zhlédnutí na YouTube: 1. část   2. část  3. část

  Aktuality | Martin Stanek | 6.10.2009 00:00
 • 1 10
  Úklid kostela

  Máte-li ve středu pauzu mezi přednáškami a chcete vykonat něco záslužného a současně si protáhnout ztuhlé tělo, přijďte nám pomoci s úklidem kostela – každou středu od 12 – 18 hodin. Nemusíte se bát, o práci není nouze. Kostel je velký, má mnoho zákoutí a pomoc při úklidu je jednou z cest, jak jej můžete lépe poznat. Na rozdíl od kafe po mši, které bývá hojně navštěvováno, na úklid již půl roku nikdo nepřišel.

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Sportovní klub Lazar Betánie

  Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně zapojit do programu Lazara Betánie. Od jara se chodí do Stromovky. Pogram: 19:00 – 20:00 fotbal, 20:00 – 21:00 volejbal. Podrobnosti na www.lazar.borec.cz, kontakt: Dan Marek 603 863 266.

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Jazykové kurzy

  Stejně jako v minulém akademickém roce, i letos pokračují konverzace v německém a italském jazyce podle rozpisu v pravidelném programu. Anglickou konverzaci se pro letošní rok nepodařilo zajistit. Hlásit se lze nejlépe e-mailem na adresách – [email protected] (italština) a [email protected] (němčina). Nově se nabízí španělština pro začátečníky, a to v pondělí předběžně od 17.00 na již klasické adrese Platnéřská 4 (klášter Křižovníků). Případní zájemci ať se hlásí na adrese [email protected].

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Společenství Krypta

  Na setkáních tohoto společenství se střídají dva typy programu, a to vždy jeden týden setkání k tiché rozjímavé a přímluvné modlitbě s meditativním zpěvem a další týden adorace s biblickou modlitbou. Společenství je otevřené a rádi uvítáme každého, kdo se bude chtít aktivně zapojit do tvorby společenství, nebo jen strávit klidný večer v modlitbě v teple salvátorského podzemí. Rozpis témat jednotlivých setkání najdete v programu.

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Chorální nešpory a laudy

  Každou neděli od 19.30 hodin se můžete připojit (alespoň svojí ctěnou přítomností) ke zpívané chorální modlitbě nešpor v Xaverově jižní lodi kostela. Vede zkušený lektor Jiří Hodina. A každou středu v 7.30 v kostele (vchod sakristií) zase můžete začít den laudami (ranními chválami).

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Společenství Jinonická 2009-2010

  Máte chuť podělit se o postřehy, prožitky nebo otázky ze své duchovní cesty? Je pro vás důležitá společná modlitba? Každý druhý čtvrtek v 7 hodin večer se schází v klášteře Sester karmelitek sv. Terezie malá skupina věřících. Setkání začíná modlitbou růžence a pokračuje diskusí na předem zvolené duchovní téma. Závěr setkání tvoří krátká tichá modlitba nebo adorace nejsvětější svátosti v kapli kláštera.

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00