Články

Letní provoz Akademické farnosti

Aktuality | Martin Staněk | 30.9.2021 23:59

Bohoslužby a pastorace během akademických prázdnin:

 

Mše sv.:
1. července - 30. září 2020: pouze neděle 20.00 hodin (jméno celebranta naleznete v  kalendáři)

Svátost smíření:
neděle 19.15 - 19.45 - na požádání v sakristii. Vstup kostelem, případně přes sakristii zadem. Přítomný zpovídající kněz je i celebrantem následné mše sv.

Křty dětí:
nejbližší termíny: info zde.

Provoz farní kanceláře: 

Od 1. září máme novou farní asistentku, paní Kateřinu Černou, na kterou je možné se obracet v administrativních, provozních a organizačně - informačních záležitostech (email: [email protected], tel: 222 221 39)
V pastoračních záležitostech (křty, svatby atp.) je možné se obracet na Martina Staňka ([email protected], tel: 222 221 339, 603 804 190)
Technické a provozní informace poskytne Pavel Šimáček (email: [email protected], tel: 222 221 339)

Další kontakty: Tomáš Halík, farář: [email protected];
P. Marek Orko Vácha, farní vikář: [email protected];
P. Samuel Prívara SJ, farní vikář: [email protected]
P. Ondřej Salvet, výpomocný duchovní: [email protected]
Robert Hugo, titulární varhaník: [email protected]
Jan Přibáň, kostelník: [email protected]
Kryštof Hlavnička, kostelník: [email protected]

Nový akademický rok 2020/2021  zahájíme slavnostní mší sv. v úterý 5. října 2021 v 18 hodin.

Nový Kurz základů víry 2021/2023 otevřeme v úterý 9. listopadu 2021 v 19 hodin (v sakristii). Není třeba se přihlašovat předem. Více info zde.

Promluvy Mons. Tomáše Halíka k příslušným nedělím jsou zveřejňovány vždy v sobotu dopoledne na farním YouTube kanálu.

Další aktivity jsou zveřejňovány průběžně na našem webu a Facebooku.

Těšíme se na setkání s vámi.

Související články

Komentáře