Články

Popeleční středa a postní doba

Aktuality | Martin Staněk | 17.2.2021 00:00

Popeleční středa a začátek postní doby

Postní doba začínala středou, která od 10. století, kdy se prosadil zvyk udělovat popelec na znamení pokání, dostala název „Popeleční“. Tento den je také spolu s Velkým pátkem dnem tzv. přísného postu.
Počínaje letošní Popeleční středou 17. února tedy vstupujeme do postní doby, do doby přípravy na Velikonoce.
V letošním pandemickém roce nemůžeme po pětadvaceti letech poprvé realizovat Popelec umělců, ono tradiční setkání světa umění a světa víry.
Mše sv. se však v komorním duchu 10 procent kapacity našeho kostela konat bude.

Celebrovat ji v 19. hodin bude Mons. Tomáš Halík. (Limit 10% kapacity kostela)

V průběhu mše sv., (a ještě půlhodinu po jejím skončení v kostele pro ty, kdo se na bohoslužbu nedostanou), bude možnost přijmout znamení popele na čelo.
Tuto možnost přijetí popelce ještě zopakujeme na 1. neděli postní 21.2. při mši sv. ve 14 hodin a vzhledem k omezené účasti na mši sv. ještě půlhodinu po jejím skončení v kostele.

Postní doba

Je dobou přípravy na největší křesťanské svátky, na Velikonoce. Charakterizuje ji kající duch a půst (též modlitba a almužna), to znamená zvýšená snaha o vlastní kultivaci pomocí odříkání, anebo naopak - pomocí zvýšené aktivity v oblastech, které člověk notoricky během roku zanedbává. Uplynulý rok 2020 a začátek tohoto roku jsou však pro celé lidstvo dobou odříkání, půstu od živého vzdělávání ve školách, od kultury, od setkávání, takže letošní postní doba nebude dobou v tomto ohledu příliš výjimečnou.

Toto liturgické období začíná Popeleční středou a trvá 40 dní (vyjma neděl, které se do postu nezapočítávají) až do Bílé soboty. Liturgická barva je fialová.

Je též obdobím bližší přípravy katechumenů na křest, proto je v tento čas provázejí speciální liturgické obřady.  Speciální nedělí je 4. neděle postní, zvaná Laetare, při které se používá jako liturgická barva růžová - symbolizující červánky blížících se Velikonoc - a 6. neděle postní, známa jako Květná neděle, při které se připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Doba postní vrcholí Svatým týdnem (od Květné neděle do neděle Vzkříšení), v němž nejvýznamnější místo zaujímají Zelený čtvrtek (připomínka poslední večeře Páně), Velký pátek (den ukřižování Ježíše Krista) a neděle Vzkříšení (den Zmrtvýchvstání).

O postu s Anselmem Grünem OSB

Znamení popelce na čelo

Popel ze spálených ratolestí loňské Květné neděle, který se žehná na Popeleční středu po Evangeliu, je znamením pokání, obrácení, metanoia - "Obraťte se a věřte evangeliu". Je znamením pomíjivosti - "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš". Je znamením našeho spojení se Zemí, se stvořením z prachu země. A koneckonců jako dávný čistící prostředek i jako znamení vnitřní očisty pro dobu postní. Znamení popele na čelo mohou přijmout všichni, nejen pokřtění.

Popelec umělců v minulých letech

"Popelec umělců" - setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1996 v našem kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou v Paříži, kdy se v katedrále Notre Dame sloužila mše sv. za umělce padlé během 1. světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. V posledních letech je součástí Popelce také uvedení postní umělecké intervence do liturgického prostoru kostela Nejsv. Salvátora.

Letošní rok bohužel Popelec umělců nepřinese. Kyvadlo Josefa Pleskota tak nemá komu předat symbolickou štafetu uměleckých vstupů do liturgického prostoru kostela a na Popeleční středu se  tak rozkýve  naposledy, symbolicky po roce od jeho instalace.

Níže tedy nabízíme vaší pozornosti kromě třech videodokumentů z loňského Popelce a instalace stále přítomného Kyvadla Josefa Pleskota také výběr z videí z posledních Popelců a v odkazu též kompletní archiv Popelců umělců. 

VIDEO Popelec umělců 2019  

VIDEO Popelec umělců 2018

VIDEO Popelec umělců 2017

VIDEO Popelec umělců 2016

VIDEO Popelec umělců 2015

POPELCE UMĚLCŮ (ARCHIV 1996 - 2020)

Související články

Komentáře