Články

Aktuální informace v jednom článku (stále aktualizováno)

Aktuality | Martin Staněk | 11.9.2020 00:00

Aktuální informace pro účastníky bohoslužeb u Nejsv. Salvátora a návštěvníky dalších akcí:

NEBOJTE SE! (Mt 28,10)

NOVĚ VŠAK PLATÍ TATO HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Mše sv.:  

Počet osob, přítomných na bohoslužbě, je od 18.9. dán kapacitou sedících. V kostele Nejsv. Salvátora je to 275 osob do 4.října včetně, od 5.10 do minimálně 19.10. pouze 100 osob. V případě více příchozích zvážíme možnost ozvučit nádvoří. 

Během bohoslužby v kostele platí povinnost mít zakrytá ústa i nos rouškou, u vchodu do kostela je k dispozici dezinfekce na ruce.

Pozdravení pokoje budeme provádět úklonou na obě strany, tedy bez podávání rukou, ale chceme udržovat sociální kontakt, kterému COVID-19 moc nepřeje.

Přijímání probíhá nadále pouze na ruku, všichni podávající, tedy ministranti i kněží si před podáváním dezinfikují ruce, takže není třeba mít obavy.

Pokusíme se maximálně omezit zpěv, aby se nikdo příliš nedusil v roušce nebo nebyl zdrojem nákazy.

Další akce:

od 5.10. do 19.10. omezen počet účastníků na 10 osob. 
Některé akce budou tedy po tuto dobu pozastaveny.

Z usnesení farní rady 10. září 2020 a z rozhodnutí Mons. Tomáše Halíka z 30.9. 2020

 

Následující akce se mohou změnit nebo i zrušit, věnujte prosím pozornost aktuálním informacím zde na webu nebo na FB farnosti.

Kalendář:

* Středa 30. září

19.00:  Film a spiritualita - Corpus Christi. Velký sál Městské knihovny.

* Od 4. října 2020 -mše sv. v neděli ve 14 i ve 20 hodin

* Úterý 6. října (Počet osob na mši sv. omezen na 100
Slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021 a 30 let obnovení akademické pastorace u Nejsv. Salvátora

18.00 Mše sv. Celebruje Mons.prof. Tomáš Halík, doprovodí salvátorská schola
19.00 Neformální setkání na Studentském nádvoří.
Nekoná se ještě meditace v kryptě.

* Neděle 11. října (Počet osob na mši sv. omezen na 100
21.00 Komentovaná prohlídka Kyvadla s autorem Josefem Pleskotem a kurátorem Norbertem Schmidtem. Koná se v kostele.

* Úterý 13. října 
Od 19 hod. pokračování Kurzu základy víry 2019/2021 v sakristii, první streamovaná online přednáška.
Zrušen nový kurz pro tzv. rychlé biřmovance
První meditace v kryptě
?První duch. pohotovost P. Marka O. Váchy

čtvrtek 15. října
19.00 Film a spiritualita - A HIDDEN LIFE 

úterý 20. října
? 19.10 první meditace v kryptě
? 19.00 první skutečné setkání KZV

středa 21.října
19.00 Film a spiritualita - Strom života

Výhledově (v závislosti na dalších opatřeních):

neděle 1.listopadu - náhradní termín vstupu do katechumenátu (týká se těch, kdo se omluvili z červnového termínu)

* Pondělí 2. listopadu
19.00  Mše sv. za zemřelé. Celebruje Mons. Tomáš Halík. Zazní requiem A. V. Michny

* Neděle 22. listopadu
14.00  Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský

Pravidelné akce:
Zatím se počítá s postupnou obnovou všech pravidelných setkání: úterní Kurz základů víry, středeční ranní chvály, čtvrteční adorace, Modlitba usebrání i Lazar Betánie. Středeční modlitby Taizé v kryptě se již konat nebudou.

PŘESUNUTO NA NEURČITO:
Under ground. Cyklus večerů v kryptě - tentokrát se Scholou Benedictou a Písní písní. Novinka pro tento rok, organizuje Jiří Hodina.

Ekonomická situace:

Od března je farnost zcela bez příjmů z turistického ruchu, který je pro nás zcela klíčový, a je závislá pouze na nedělních sbírkách a darech věřících.
Děkujeme, že jste na nás nezapomněli a podporujete nás!

 

 

 

Související články

Komentáře