Články

Aktuální informace v jednom článku (aktualizováno 30.11.)

Aktuality | Martin Staněk | 4.10.2020 14:00

NOVINKA: V JEDNÁNÍ JE KROMĚ ADORACÍ  I MOŽNOST OTEVŘENÍ NEDĚNÍCH (A SNAD I ÚTERNÍCH) BOHOSLUŽEB  V NAŠEM KOSTELE, PRACUJEME NA PŘÍPRAVÁCH, PROSÍME SLEDUJTE NÁŠ WEB A FB

 

Aktuální informace pro účastníky bohoslužeb u Nejsv. Salvátora a návštěvníky dalších akcí:

"Nebojte se!" (Mt 28,10)

PLATÍ STÁLE PŘÍSNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ (ZDE Usnesení vlády z 21. října 2020)

Farnosti se týká:

Zrušeny jsou všechny bohoslužby (s výjimkou svateb a pohřbů s omezením počtu do 20 osob) i veškeré další akce ve farnostech.
Naši zaměstnanci se ve farnosti střídají, pracují v dostatečném odstupu, a maximum práce přesouvají na homeoffice.
Dostupní jsou na svých mailových adresách, obecné dotazy: [email protected] (nyní spravuje Martin Staněk, koordinátor farnosti)

___________

 Aktualizovaný kalendář farnosti:

  • Návod na domácí bohoslužbu slova je zveřejněn vždy před příslušnou nedělí na homepage našeho webu
  • Kurz základy víry bude provozován online  - streamovanou přednáškou v reálném čase (vždy v úterý od 19:00), víkendy se konají taktéž online formou.
  • Svátost smíření - v rámci obvyklých adorací se bude konat do konce roku 3x, a to ve čtvrtek 3.12., 10.12. a 17.12. Někteří doprovázející nabízejí také duchovní rozhovory online formou po předběžné dohodě.

  • Připravujeme online adventní rekolekce

Ruší se bez náhrady: 
Mnohé kurzy v Kolínském klášteře, oslavy 30 let farnosti.

Ukončili činnost: 
Spolek cesta (hledá se nástupce!), Modlitby Taizé v kryptě

Odsouvá se:
Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. Neděle 22. listopadu: 14.00  (přesun na jaro)

Zatím s otazníkem:
Vánoční bohoslužby, přístupný Betlém.

Další pravidelné akce (úterní meditace, sportovní aktivity, chorální laudy, film a spiritualita...)
Do odvolání se žádné nekonají, těšíme se na jejich obnovení.

Ekonomická situace:
Od března je farnost zcela bez příjmů z turistického ruchu, který je pro nás zcela klíčový, a je závislá pouze na nedělních sbírkách a darech věřících. Od poloviny října je farnost již i bez příjmu z nedělních sbírek na provoz. Pastoraci však stále vykonáváme, částečně online, částečně v osobních rozhovorech, nevzdáváme to.
Děkujeme, že jste na nás nezapomněli a podporujete nás, bez vás bychom to opravdu nezvládli!

 

 

 

 

Související články

Komentáře