Články

Aktuální informace v jednom článku (aktualizováno 23.10.)

Aktuality | Martin Staněk | 4.10.2020 14:00

Aktuální informace pro účastníky bohoslužeb u Nejsv. Salvátora a návštěvníky dalších akcí:

"Nebojte se!" (Mt 28,10)

NOVĚ PLATÍ PŘÍSNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ (ZDE Usnesení vlády z 21. října 2020)

Farnosti se týká:

Zrušeny jsou všechny bohoslužby (s výjimkou svateb a pohřbů s omezením počtu do 10 oosb) i veškeré další akce ve farnostech.
Naši zaměstnanci se ve farnosti střídají, pracují v dostatečném odstupu, a maximum práce přesouvají na homeoffice.
Dostupní jsou na svých mailových adresách, obecné dotazy: info@farnostsalvator.cz (nyní spravuje Martin Staněk, koordinátor farnosti)

___________

 Aktualizovaný kalendář farnosti:

Od 12. října do 3. listopadu (ale spíše na dobu neurčitou)  se v naší farnosti ruší veškerý program.

K dispozici bude kázání Mons.Halíka na farním youtube kanálu https://www.youtube.com/user/salvatorskafarnost
Kurz základy víry bude provozován online  - streamovanou přednáškou v reálném čase (vždy v úterý od 19:00)
Svátost smíření - bude upřesněno (zda vůbec a kdy se bude konat)

Výhledově (avšak v závislosti na dalších hygienických opatřeních):

Ruší se bez náhrady: 

Mše za zemřelé (Requiem) 2.listopadu

Odsouvá se:

Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. Neděle 22. listopadu: 14.00 (přesun nejspíše na jaro)

Pravidelné akce:
Do odvolání se žádné nekonají

Ekonomická situace:

Od března je farnost zcela bez příjmů z turistického ruchu, který je pro nás zcela klíčový, a je závislá pouze na nedělních sbírkách a darech věřících. Od poloviny října je farnost již i bez příjmu z nedělních sbírek na provoz. Pastoraci však stále vykonáváme, částečně online, částečně v osobních rozhovorech, nevzdáváme to.
Děkujeme, že jste na nás nezapomněli a podporujete nás!

 

 

 

Související články

Komentáře