Články

Aktuální informace v jednom článku (aktualizováno 13.10.)

Aktuality | Martin Staněk | 4.10.2020 14:00

Aktuální informace pro účastníky bohoslužeb u Nejsv. Salvátora a návštěvníky dalších akcí:

NEBOJTE SE! (Mt 28,10)

NOVĚ PLATÍ TATO HYGIENICKÁ OPATŘENÍ (výňatek z Usnesení vlády č. 1021 dle cirkev.cz)

Od 14. 10. 00.00 hodin do 3.11. 2020 23.59 hodin platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021):
- vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob - explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí

- tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob

- společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6)

- zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu

- uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i výuky náboženství

___________

 Aktualizovaný kalendář farnosti:

Od 12. října do 3. listopadu se ve farnosti ruší veškerý program, tedy i bohoslužby.

K dispozici bude kázání Mons.Halíka na farním youtube kanálu https://www.youtube.com/user/salvatorskafarnost
Kurz základy víry bude provozován online  - streamovanou přednáškou v reálném čase (vždy v úterý od 19:00)
Svátost smíření - bude upřesněno (zda vůbec a kdy se bude konat)

Výhledově (avšak v závislosti na dalších hygienických opatřeních):

ruší se bez náhrady:  * Pondělí 2. listopadu . 19.00  Mše sv. za zemřelé. Celebruje Mons. Tomáš Halík. Zazní requiem A. V. Michny

 

S otazníkem:

* Neděle 22. listopadu: 14.00  Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

Pravidelné akce:
Zatím se počítá s listopadovou (od 4.11.) postupnou obnovou všech pravidelných setkání: úterní Kurz základů víry, středeční ranní chvály, čtvrteční adorace, Modlitba usebrání i Lazar Betánie. Středeční modlitby Taizé v kryptě se již konat nebudou, taktéž spolek Cesta ukončil činnost. 

PŘESUNUTO NA NEURČITO:
Under ground. Cyklus večerů v kryptě - tentokrát se Scholou Benedictou a Písní písní. Novinka pro tento rok, organizuje Jiří Hodina.
Komentovná prohlídka Kyvadla s Josefem Pleskotem.

Ekonomická situace:

Od března je farnost zcela bez příjmů z turistického ruchu, který je pro nás zcela klíčový, a je závislá pouze na nedělních sbírkách a darech věřících.
Děkujeme, že jste na nás nezapomněli a podporujete nás!

 

 

 

Související články

Komentáře