Články

VELIKONOCE 2020 DOMA

Aktuality | Martin Staněk | 12.4.2020 00:00

Domácí bohoslužby Svatého týdne a velikonočních nedělí:

Květná neděle    Zelený čtvrtek    Velký pátek  Bílá sobota    Neděle velikonoční   2. neděle velikonoční  3. neděle velikonoční    4. neděle velikonoční   5. neděle velikonoční   6. neděle velikonoční       Seslání Ducha svatého

 

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce je Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma.
Jádrem Svatého týdne je Triduum (třídenní), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto radostnou událost (Slavnost Vigilie/bdění). S toutéž radostí slavíme první neděli velikonoční. Doba velikonoční končí po  padesáti dnech slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

Letošní Velikonoce budou určitě jiné, než jak je známe.
Kostely jsou zavřeny poprvé od dob pronásledování církve. Pro mnohé je to zcela nová zkušenost. I náš kostel zůstane bohužel během Velikonočních svátků zavřený. Velikonoční události však zůstávají otevřené. Otevřené jako otázka, na kterou si letos pokusíme odpovědět doma, buď v kruhu rodiny, blízkých, anebo i sami, v posvátném tichu.

Někteří využijí online přenosů papežských bohoslužeb či z dalších kostelů, někomu udělá radost text k meditaci, pro mnohé bude oporou domácí liturgie, kterou třeba důvěrně znají z malé komunity, z vlastní rodiny v době, kdy jsou děti nemocné a nemohou do kostela, anebo ji již dlouho touží prožít. Teď je ten pravý čas, kairos.
Pokusíme se vám nabídnout pár impulzů, jak celé Velikonoce v době zavirované prožít nečekaně nově, s užitkem a radostně.

Předvelikonoční meditace Tomáše Halíka 2020

 

Další inspirace:

Více o křesťanských Velikonocích.

Svatý týden a Velikonoce s papežem Františkem

Velikonoce tady a teď (Fortna - Klášter Hradčany)

Svatý týden a Velikonoce u Salvátora v minulých letech  

Přednáška - Úvod do liturgie Svatého týdne (heslo ke stažení: farnostsalvator)

 

 
Vizuální doprovod:

Letošní texty a podněty k liturgii jednotlivých dní Svatého týdne jsme se rozhodli obohatit výběrem z cyklu "Sundám tě, ať bJežíš"   autorky Martiny Staňkové.  

"Nejedná se o ilustrační doprovod ke klíčovým událostem Svatého týdne. Obrazy vznikaly od října 2019.  Silně jsem vždy vnímala, že křesťanská ikonografie se v průběhu dějin příliš upnula na symbol umučení. Zdá se mi, že po staletí byl tento symbol i zneužíván, a to leckdy manipulativně, společně s motivem viny. Šlo mi také o umělecký dialog v rámci dějin umění, o svobodu pracovat volně s kanonizovaným příběhem. Motiv ukřižovaného je v evropské kultuře natolik klasický a silný, že jej umělec nemůže prostě ignorovat. A je důležité se s ním vyrovnat po svém i v rámci vlastní spirituality. 
Když jsem si tedy kříž odmyslela, zahlédla jsem to samotné gesto a pochopila, že je daleko více symbolem přijetí, přivítání, modlitby (orant),  radosti. ...  V kostele Nejsvětějšího Salvátora se mi pro tuto radostnou dimenzi vždy líbil hlavní oltářní obraz Proměnění na hoře. ...  A možná právě nyní více než kdy jindy potřebujeme onu radostnou dimenzi (gesto) rozpřažených, přijímajících rukou.

Letošní Velikonoce jsou v mnoha ohledech jiné. Kostely zůstávají zavřené. S nadsázkou by se dalo říci, že i Bůh si může na chvíli odpočinout od vůní kadidel a náboženského provozu: "K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin ... Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? ...  Učte se činit dobro." (Iz 1,10 -17). Papež František již před lety pronesl důležitou myšlenku, kterou možná můžeme lépe pochopit až v dnešní nemocné době. Připomenul totiž krásný obraz o Kristu z knihy Zjevení, kdy stojí u dveří našeho srdce a klepe. Dodal však, že Kristus klepe zevnitř církve a "pomíjivých struktur" a chce se rozeběhnout ven, k druhým, a vybízí nás, abychom ho tam následovali. Máme k tomu letos neopakovatelnou příležitost. Gesto rozpřažených rukou a motiv rozebíhajícího se Krista nám to mohou vizuálně zprostředkovat.

......

Část cyklu vznikla jako součást klauzurní práce Martiny Staňkové s názvem "OMG" na UMPRUM.

 

 

 

 

 

 

(Sundám tě, ať bJežíš, akryl na plátně, 80-160 cm x 100-230 cm)

foto: Eva Novotná

© Martina Staňková

Související články

Komentáře