Články

Restaurování oltářního obrazu Proměnění Páně

Aktuality | Martin Staněk | 18.4.2018 00:00

2 reportáže České televize:

Z metropole - 26.5.2018

Z metropole -  22.9.2018

termín zahájení: 18. dubna 2018
ukončení: podzim 2018
zhotovitel: Ak. mal. Tomáš Berger
grantová podpora: Ministerstvo kultury ČR
příjemce grantu: Arcibiskupství pražské
koordinátor za Akademickou farnost: ThLic. Mgr. Martin Staněk

Mše sv. „na rozloučenou“ s obrazem - neděle 22. dubna 2018 ve 20 hodin,
celebruje Mons. Tomáš Halík, barokním hudebním programem doprovodí Robert Hugo
Ve 21 hodin setkání u obrazu s historičkou umění PhDr. Petrou Oulíkovou, PhD. (audio)

Obraz je možné zhlédnout o nedělích a v úterky až do 3. června vždy v čase bohoslužeb

NOVINKA!: Návštěva restaurátorského ateliéru v Coloredo-Mansfeldském paláci - každou středu mezi 16 a 17h (sraz v 16h v kostele Nejsv.Salvátora)

Autorem hlavního oltářního obrazu z roku 1638 je Jan Jiří Häring, obraz sám je volnou kopií Rafaelova obrazu Proměnění (Transfiguratio), který se dnes nachází ve Vatikánských muzeích. Jedná se o úplně poslední Rafaelův obraz, na kterém pracoval těsně před svou smrtí v roce 1520.  Námětem obrazu je příběh Kristova proměnění na hoře Tábor;  jeho součástí je též scéna uzdravení náměsíčného chlapce, která časově následovala po sestupu z hory.

U příležitosti návratu restaurovaného obrazu vznikne malý katalog a proběhne veřejné setkání s odborníky. Též připravujeme dvě návštěvy restaurátorského ateliéru.

Benefiční koncert sboru Acant Katolické teologické fakulty UK ve prospěch obrazu proběhl ve čtvrtek 7.6. 2018 od 19.15 hodin. Úvodní slovo: Mons. Tomáš Halík. Ve prospěch obrazu se vybralo 1800 kč.

Financování:
Grant Ministerstva kultury ve výši 390 000 Kč je třeba doplnit naší  dárcovskou kampaní. U vašich darů poukázaných na účet Akademické farnosti č. 1933882329/0800 uvádějte prosím variabilní symbol 1638.  Samotné restaurování vyjde na 560 000 Kč, další náklady vzniknou v souvislosti s novým osvětlením obrazu a doprovodnými akcemi (malý sborník, překlady textu, propagace) 

Předem děkujeme za vaši podporu.

Aktuálně k 18.10. 2018 je na našem účtu k restaurování obrazu shromážděno od jednotlivých dárců celkem 83 338 Kč a prostřednictvím kasičky v kostele dalších 16 950 Kč.  V rámci benefičního koncertu se vybralo  1 800 Kč. Cekem jsme tedy díky vám vybrali 102 088 Kč.  Z arcibiskupství máme přislíben příspěvek 70 000 Kč. Ministerstvo kultury na konci září kladně posoudilo naši žádost o navýšení dotace a přidělí nám dalších 90 000 Kč na restaurování. 

Děkujeme všem.

 

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR S FOTODOKUMENTACÍ STAVU OBRAZU

      Výsledek obrázku pro logo akademická farnostVýsledek obrázku pro logo ctu ukVýsledek obrázku pro logo ministerstvo kultury

 

 

foto Martin Staněk

foto Petr Neubert

 

Rozloučení s obrazem:

foto © Martin Staněk

 

z biřmování:

foto Petr Neubert

 

Z restaurátorského ateliéru v srpnu 2018 (foto M.Staněk)

Související články

Komentáře