Články

Restaurování oltářního obrazu Proměnění Páně

Aktuality | Martin Staněk | 18.4.2018 00:00

termín zahájení: 18. dubna 2018
ukončení: podzim 2018
zhotovitel: Ak. mal. Tomáš Berger
grantová podpora: Ministerstvo kultury ČR
příjemce grantu: Arcibiskupství pražské

Mše sv. „na rozloučenou“ s obrazem - neděle 22. dubna 2018 ve 20 hodin,
celebruje Mons. Tomáš Halík, barokním hudebním programem doprovodí Robert Hugo
Ve 21 hodin setkání u obrazu s historičkou umění PhDr. Petrou Oulíkovou, PhD. (audio)

Obraz je možné zhlédnout o nedělích a v úterky až do 3. června vždy v čase bohoslužeb

Autorem hlavního oltářního obrazu z roku 1638 je Jan Jiří Häring, obraz sám je volnou kopií Rafaelova obrazu Proměnění (Transfiguratio), který se dnes nachází ve Vatikánských muzeích. Jedná se o úplně poslední Rafaelův obraz, na kterém pracoval těsně před svou smrtí v roce 1520.  Námětem obrazu je příběh Kristova proměnění na hoře Tábor;  jeho součástí je též scéna uzdravení náměsíčného chlapce, která časově následovala po sestupu z hory.

U příležitosti návratu restaurovaného obrazu vznikne malý katalog a proběhne veřejné setkání s odborníky. Též připravujeme dvě návštěvy restaurátorského ateliéru.

Benefiční koncert sboru Acant Katolické teologické fakulty UK ve prospěch obrazu proběhl ve čtvrtek 7.6. 2018 od 19.15 hodin. Úvodní slovo: Mons. Tomáš Halík. Ve prospěch obrazu se vybralo 1800 kč.

Financování:
Grant Ministerstva kultury ve výši 300 000 Kč je třeba doplnit zhruba stejnou dárcovskou kampaní. U vašich darů poukázaných na účet Akademické farnosti č. 1933882329/0800 uvádějte prosím variabilní symbol 1638. 

Předem děkujeme za vaši podporu.

Aktuálně k 16.7. je na našem účtu k restaurování obrazu shromážděno od jednotlivých dárců celkem 57 288 Kč a prostřednictvím kasičky v kostele dalších 15 800 Kč.  V rámci benefičního koncertu se vybralo  1 800 Kč.

Děkujeme.

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR S FOTODOKUMENTACÍ STAVU OBRAZU

      Výsledek obrázku pro logo akademická farnostVýsledek obrázku pro logo ctu ukVýsledek obrázku pro logo ministerstvo kultury

 

Reportáž České televize:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropole/218411058230021/video/622646

 

foto Martin Staněk

foto Petr Neubert

 

Rozloučení s obrazem:

foto © Martin Staněk

 

z biřmování:

foto Petr Neubert

Související články

Komentáře