Články

Restaurování oltářního obrazu Proměnění Páně

Aktuality | Martin Staněk | 18.4.2018 00:00

Restaurování oltářního obrazu Proměnění Páně na hoře Tábor

Na samém konci února jsme dostali radostnou zprávu, že Ministerstvo kultury ČR podpořilo grantem restaurování obrazu Proměnění Páně, který je součástí hlavního oltáře našeho kostela.  
Autorem obrazu z roku 1638 je Jan Jiří Häring, obraz sám je volnou kopií Rafaelova obrazu Proměnění (Transfiguratio), který se dnes nachází ve Vatikánských muzeích. Jedná se o poslední Rafaelův obraz, na kterém pracoval těsně před svou smrtí v roce 1520.  Námětem obrazu je scéna Kristova proměnění na hoře Tábor, jeho součástí je též scéna uzdravení epileptického chlapce, která časově následovala po sestupu z hory.

Snímání obrazu proběhne 18. dubna 2018. Obraz bude poté na týden vystaven v presbytáři našeho kostela, kde bude možnost si jej po mši sv. prohlédnout zblízka. Obraz bude restaurovat Akad. mal. Tomáš Berger ve svém ateliéru.


Mši sv. „na rozloučenou“ s obrazem bude celebrovat Mons. Tomáš Halík v neděli 22. dubna 2018 ve 20 hodin.  Po mši sv. bude příležitost setkat se u obrazu s historičkou umění a specialistkou na Klementinum paní PhDr. Petrou Oulíkovou, PhD.
Obraz bude možné zhlédnout do neděle 30.dubna v čase bohoslužeb.

U příležitosti obnovy obrazu připravujeme malý katalog a možnost návštěvy restaurátorského ateliéru. Restaurovaný obraz by se měl navrátit na oltář na podzim tohoto roku. Při té příležitosti bude opět plánováno setkání s odborníky.

Financování:

Grant Ministerstva kultury ve výši 300 000 Kč , které získalo Arcibiskupství pražské coby majitel obrazu, pokryje zhruba polovinu nákladů na restaurování, proto bude třeba získat další prostředky. K tomuto účelu zřizujeme na našem farním účtu 1933882329/0800  variabilní symbol 1638 a připravujeme sbírkovou kampaň.

Předem děkujeme za vaši podporu.

Martin Staněk

foto © Martin Staněk

Související články

Komentáře