Články

Návštěva biskupa a vstup do katechumenátu

Aktuality | Marta Mills | 4.3.2018 20:00

V neděli 4. března 2018 nás navštíví Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, aby přijal zájemce o křest do katechumenátu a celebroval mši sv. ve 20 hodin.
Žadatelé o křest se tímto okamžikem stanou členy církve a jejich příprava se bude prohlubovat.

Prosíme o modlitbu za všechny, kdo se připravují k přijetí křtu, ale i za ty, kdo jsou již pokřtěni a připravují se k přijetí svátosti biřmování.
Svátost biřmování udělí taktéž biskup Václav Malý, a to v neděli 22. dubna 2018 ve 14 hodin.

informace pro katechumeny

Související články

Komentáře