Články

Vstup do katechumenátu 4.3. 2018

Základy víry | Martin Staněk | 18.2.2018 00:00

V neděli 4. března při mši sv. od 20 hodin proběhne obřad vstupu do katechumenátu. Celebrovat mši sv. a přijímat do katechumenátu bude Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

Sraz zájemců o křest společně s ručiteli – v 18.45 hodin v sakristii. Po mši sv. (cca 21.30) následuje setkání s o. biskupem. Liturgie obřadu se bude probírat v úterý 27.2.  na konci přednášky (včetně nácviku) a zrychleně ještě v neděli 4.3. společně s ručiteli. Náhradní termín vstupu do katechumenátu pro nemocné, těhotné či na zahraničním pobytu bude vyhlášen po dohodě s dotyčnými.

Prosíme o vyplnění drobné administrativy, kterou nám ukládá tzv Kniha katechumenů. ZDE
V souladu se zákonem o ochraně oosobních údajů se osobní údaje archivují ve farním archivu pouze v papírové podobě.

STRUČNĚ OBŘAD S DŮLEŽITÝMI OTÁZKAMI

18.45 sraz v sakristii, docházka

19.00 poučení všech, zvláště ručitelů o průběhu obřadu, nácvik v kostele

19.55 odchod žadatelů i ručitelů do hl. lodě kostela, kde v uličce a před předními lavicemi vytvoří špalír.

20.00 Liturgický průvod prochází v kostele špalírem prekatechumenů a ručitelů k oltáři.

Představení žadatelů jménem (představuje Mons.Tomáš Halík)

jmenovaný vystoupí ze špalíru a po krátké úkloně směrem k biskupovi řekne: Jsem připraven

Vstupní dialog:

biskup: Co žádáte od církve Boží?  žadatelé: Poznání Krista

biskup: A proč chcete poznat Krista?   žadatelé: Protože chci patřit mezi jeho učedníky

Následně se biskup táže na touhu žadatelů ke sžívání se s církví a seznámení se s Evangeliem, na kterou se odpovídá: Ano

Biskup se obrací k ručitelům s otázkou: Můžete prohlásit na své svědomí, že tito žadatelé přicházejí s dobrým úmyslem? 

Ručitelé: Ano

Podobně se biskup táže i celé farnosti

Biskupova modlitba, na jejímž konci všichni zvolají: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Označení křížem

Biskup za pomoci subdelegovaných kněží obchází jednotlivé žadatele a označuje je křížem v plném obřadu.

Biskupova modlitba

poté biskup pozve nově přijaté katechumeny do shromáždění, aby měli účast na slově Božím. Žadatelé i ručitelé se posadí na vyhrazená místa (z presbytáře odcházejí bočními loděmi)

Bohoslužba slova, která končí kázáním

Prosby  za nové katechumeny (biskup od sedes, lektor od ambonu, katechumeni v lavicích)

Závěrečná modlitba a propuštění katechumenů

Katechumeni odcházejí do sakristie k tichému díkučinění a meditaci, ručitelé zůstávají.

 

 

Po mši svaté se připojí i ručitelé a následuje krátká debata s přítomným biskupem v sakristii

 

 

Související články

Komentáře