Články

Kurz základů víry 2017 - 2019

Aktuality, Základy víry | Martin Staněk | 10.10.2017 19:00

 

 

 

 

 

V úterý 10. října 2017 zahájíme nový Kurz základů víry.

Je určen především dospělým zájemcům (byť zatím nerozhodnutým) o křest, biřmování a první sv. přijímání, nabízí však v pravidelných přednáškách prostor i těm, kdo byli sice pokřtěni, ale nedostalo se jim nábožensko-duchovního vzdělání, případně i partnerům praktikujících křesťanů, kteří se chtějí seznámit se spirituálním zázemím svých blízkých. Zde platí - nakolik se vejdou do sakristie (kapacita je 110 míst k sezení)

Kurz bude probíhat formou přednášek každé úterý již od 19 hodin (pozor - změna oproti minulým kurzům) do 20.30 hod. v sakristii kostela
V rámci kurzu proběhnou také 4 víkendová setkání. 
Kurz vrcholí pro zájemce o křest a pro biřmovance-konvertity o Velikonocích 2019, tzv. rychlí biřmovanci (již praktikující katolíci) projdou zrychleným kurzem do jara 2018, kdy budou o některé neděli velikonoční biřmováni.

První informativní schůzka proběhne v úterý 10. 10. od 19 hod. v sakristii kostela, informace se budou opakovat ještě na všech schůzkách během října. Není třeba se přihlašovat předem.

Přípravu doprovázejí Mons. Tomáš Halík, Martin Staněk, Petr Vacík SJ, Jan Regner SJ, Marek Orko Vácha, sr. Denisa Červenková, sr. Irena Göbelová, Petr a Adéla Muchovi.
V zimním semestru nebude zpočátku přítomen Mons. Halík, připojí se až během prosince. P. Petr Vacík SJ se ke kurzu připojí až v březnu 2018.

Absolvování kurzu předpokládá aktivní účast na přednáškách (minimálně 75 procent účasti, k dispozici jsou frekventantům audiozáznamy), účast na minimálně dvou z celkem čtyř víkendů a dvě až tři individuální konzultace s doprovázejícím dle vlastního výběru v průběhu kurzu.

 

Volitelné termíny prvních společných víkendů pro zájemce o křest a biřmování (v exercičním domě v Kolíně nad Labem)

 3. - 5.11. 2017 nebo 24.- 26.11. 2017 nebo 8. - 10. 12. 2017. Forma přihlašování bude zveřejněna na informativních schůzkách.

Vedou P.Jan Regner SJ, Martin Staněk, sr. Denisa Červenková, sr. Irena Göbelová.

​Závazné termíny tří společných víkendů pro tzv. rychlé biřmovance budou zveřejněny v nejbližší době

Vedou Adéla a Petr Muchovi

 

Více informací najdete na samostatné stránce tohoto webu.

Vaše dotazy adresujte na: stanek@farnostsalvator.cz

 

Těšíme se na vás,

tým doprovázejících

 

Související články

Komentáře