Články

Zahájení akademického roku 2015/2016

Aktuality | Martin Staněk | 6.10.2015 19:00

Běžný provoz naší farnosti ožívá po prázdninách nedělí 4. října, kdy se konají již obě bohoslužby, tedy ve 14 i ve 20 hodin

Slavnostní zahájení akademického roku 2015/2016 proběhne v úterý 6. října. 
V 19 hodin zahájíme slavnostní bohoslužbou Veni Creator Spiritus, kterou doprovodí naše schola. Mši sv. celebruje P.Petr Vacík SJ, promluví P.Jan Regner SJ. Po jejím skončení všechny srdečně zveme k neformálnímu setkání a občerstvení do sakristie. Hudebně nás do nového roku doprovodí trio Mantaban.

Prosíme také studenty ochotné roznést plakátky na slavnostní zahájení na své fakulty či koleje, aby si plakátek vyzvedli v neděli 27.9. a 4.10. po mši sv. u východu z kostela.

Ve středu 7. října od 17 hodin zveme všechny nově příchozí (nejen studenty a nejen prvních ročníků) do sakristie k tzv. Vítání občánků - neformálnímu setkání s týmem farnosti a týmem Vysokoškolského katolického hnutí, na němž je možné se dozvědět více o aktivitách a programech ve farnosti.

Nový kurz Základy víry se poprvé sejde v úterý 13.10. ve 20 hod. v sakristii. Více ve speciálním článku.

Naopak středeční společenství Krypta po letech končí (informace v Salvatore tedy již neplatí), tedy děkujeme za vaše letité podpůrné modlitby!

Těšíme se na vás, vítejte!

 

 

foto Petr Neubert

Mantaban Trio

Pod tajemným názvem uskupení Mantaban Trio se skrývá trojice muzikantů, dva dechové nástroje a jeden strunný. Zahrají energickou směs lidových písniček ponořených do tavícího kotle worl music. Rytmus zvoucí k tanci, jazzové frázování, klecmersky nalomený zvuk houslí či irský tune. Mantaban Trio tvoří svébytní hudebníci z různých hudebních žánrů. Přes svůj omezený instrumentář vytváří jedinečnou a soudružnou hudební směs, kde se kloubí tradice s přínosem jednotlivých členů. 
„Mantaban Trio je vlastně otevřená dílna pro nové podněty a prostor uplatnit něco ze své osobitosti. Možná tak překvapí zvukem lišícím se od běžné produkce lidových písní. Ústní tradice znamená předávání „od úst k uším“, a tak záměrem Mantaban Tria není jen zvuková autenticita, ale i snaha znovu porozumět textům a obnovit jejich naslouchání. Proto nehrajeme na historické nástroje a nerekonstruujeme dobová znění. Spíš usilujeme o aktuální zvuk, v němž by člověk mohl slyšet své předky“, říká leader uskupení Jiří Hodina.

Helena Marková - soprán saxofon, irská flétna
Jan Jirucha - pozoun
Jiří Hodina - housle, zpěv

Související články

Komentáře