Články

Nový Kurz základů víry 2015 - 2017

Aktuality, Základy víry | Martin Staněk | 8.12.2015 20:00

 

 

 

V úterý 13. října zahájíme nový Kurz základů víry.

Je určen především dospělým zájemcům o křest, biřmování a první sv. přijímání, nabízí však v pravidelných přednáškách prostor i těm, kdo byli sice pokřtěni, ale nedostalo se jim nábožensko-duchovního vzdělání, případně i partnerům praktikujících křesťanů, kteří se chtějí seznámit se spirituálním zázemím svých blízkých. Zde platí - nakolik se vejdou do sakristie.
Kurz bude probíhat formou přednášek každé úterý od 20 do 21.30 hod. v sakristii kostela.
V rámci kurzu proběhnou také 4 víkendová setkání.
Kurz vrcholí pro křtěnce a biřmovance-konvertity o Velikonocích 2017, tzv. rychlí biřmovanci (již praktikující katolíci) projdou zrychleným kurzem do 10.4. 2016, kdy budou biřmováni.
První informativní schůzka proběhne 13. 10. od 20 hod. v sakristii kostela.  Není třeba se přihlašovat předem. 

Přípravu doprovázejí Mons. Tomáš Halík, Martin Staněk, Petr Vacík SJ, Jan Regner SJ, Marek Orko Vácha, sr. Denisa Červenková, Petr a Adéla Muchovi.
V zimním semestru nebude zpočátku přítomen Mons. Halík (cca 9 týdnů), připojí se až během prosince.

Termíny společných víkendů pro katechumeny a tzv. pomalé biřmovance

Zájemci o křest a tzv. pomalí biřmovanci (vedou Petr Vacík, Martin Staněk, Jan Regner, sr. Denisa Červenková)
volitelné termíny: Kolín, 6.-8. 11. nebo 27.-29. 11. nebo 11.-13. 12. 2015​

Závazné termíny tří společných víkendů pro tzv. rychlé biřmovance

20.-22. 11. 2015, 6.-7. 2. 2016, 4.-6. 3. 2016​​
​(vedou Adéla a Petr Muchovi, přihlášení online zde)

Více informací najdete na samostatné stránce tohoto webu.
Vaše dotazy adresujte na: [email protected]

Těšíme se na vás

Související články

Komentáře