Sbormistři

Josefína Šišáková (*1994 Praha)

je studentkou Historie, Překladatelství na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a Hudby a Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ve volném čase je katechetkou ve farnosti ŘKF Praha 5 - Stodůlky a skautskou vedoucí 98. skautského dívčího oddílu Minnehaha.

 

Eva FilipováEva Filipová (*1991 v Prachaticích)

je studentkou Pedagogické fakulty UK v oborech český jazyk a literatura, hudební výchova a sbormistrovství. V ZUŠ Ilji Hurníka vede obě oddělení dětských sborů, byla sbormistryní dívčího komorního seskupení Vox florum. Ve volných chvílích ráda hraje na klavír a chodí do divadla.

 

Michal Reiser (*1973 v Praze)
Sbormistr a učitel dechových nástrojů

vystudoval hudební výchovu a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK ve třídě Prof. Miroslava Košlera. Pracuje jako učitel hudby. Je hlavním sbormistrem Salvátorské scholy, vede ženský komorní sbor Collegium pro Cantare. Ve volných chvílích se věnuje hře na trombon a zobcovou flétnu.

 

Jan Steyer (*1982 v Liberci)
Sbormistr a varhaník

je absolventem oboru dirigování na Pražské konzervatoři (prof. M. Košler – dirigování sboru, prof. H. Farkač – dirigování orchestru, prof. M. Němcová – dirigování opery) a absolvujícím posluchačem varhanního oddělení na Hudební fakultě AMU v Praze (prof. J. Popelka – hra na varhany, prof. J. Tůma – varhanní improvizace), kde zároveň studuje dirigování jako vedlejší obor (prof. T. Koutník, prof. Ch. O. Munroe). V současnosti je dirigentem Jindřichohradeckého symfonického orchestru, uměleckým vedoucím Smíšeného sboru ČVUT a společně s M. Košlerem působí jako sbormistr Pražského smíšeného sboru. Při dirigentské práci uplatňuje zkušenosti získané i varhanní činností, ve které kromě sólových koncertů spoluúčinkuje s mnoha pěveckými sbory a orchestry (mj. s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem). Dále působí jako jeden z varhaníků Karlovy Univerzity, jako chrámový varhaník v Praze a je hudebním lektorem na New York University in Prague (výuka vokálních ansámblů, výuka varhanní hry). Umělecky se podílel na natáčení několika CD jako interpret i jako hudební režisér, nahrává také pro Český Rozhlas a Českou Televizi. Koncertoval již ve většině zemí Evropy, v Japonsku a Rusku.

 

Tomáš Jajtner (*1976 v Havlíčkově Brodě)

vystudoval bohemistiku a anglistiku na UK v Praze a na Simon Fraser University v kanadském Vancouveru. Publikoval studie o české a anglické literatuře, vedl literární a religionistické semináře na FF UK a na New York University v Praze. Pracuje jako soukromý lektor angličtiny, překládá z angličtiny a němčiny. Je sbormistrem Salvátorské scholy. Věnuje se literární tvorbě, teologii a jako režisér, herec i hudební skladatel působí také v divadelním souboru Muzikál.

 

Martina Mašková (*1972 v Náchodě)
ZAKLADATELKA SCHOLY

působila ve schole do září 2009. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a Institut Roberta Schumana ve francouzském Angers. Profesí je rozhlasová moderátorka. Salvátorskou scholu založila na podzim 1990, od roku 1996 ji vedla s Tomášem Jajtnerem, v roce 2001 přivedla do scholy dnešního hlavního sbormistra Michala Reisera. V domovské farnosti v Náchodě působila jako varhanice (1985–1995), hrála na kontrabas ve schole (1990-1999) a zpívala ve smíšeném sboru gymnázia (1985–1992). Absolvovala základní cyklus klavírní hry a tříletý kurs klasické kytary na LŠU v Náchodě, zpěvu se věnovala v Praze u skladatele Vladimíra Soukupa (1991-1995). Od konce 90. let každoročně vede příležitostné sbory při velikonoční liturgii pro rodiny přátel a na svatbách.