CD Adveniat

Skladatelé | Účinkující | Ukázky | Texty

CD Adveniat

si můžete objednat v internetovém obchodě vydavatelství Rosa.

 

Předmluva Tomáše Halíka

„Kdo zpívá, dvakrát se modlí“,

tvrdil svatý Augustin, k jehož konverzi přispěla nejen kázání svatého Ambrože, nýbrž i krásná liturgická hudba v milánském chrámu. A o co více chválí Boha ti, kteří nejen zpívají a hrají, nýbrž navíc skládají vlastní texty i hudbu, vytvářejí tvořivé duchovní společenství služby krásným uměním a inspirují tím i druhé?

Uprostřed země, která bývá počítána k nejateističtějším v Evropě i ve světě, v samém srdci staré Prahy existuje už po dvě desetiletí živý a stále dynamičtější ostrov mladého křesťanství. Pražská Akademická farnost, raný plod znovuzískané duchovní a politické svobody, se už mnoha způsoby zapsala do náboženského, kulturního a společenského života naší země. Je místem nejen hojně navštěvovaných bohoslužeb, nýbrž také tichých meditací i živých diskusí, hudebních a literárních večerů, výtvarných výstav či fotografických soutěží a setkání všeho druhu: hostila už ve svém středu zajímavé osobnosti přes hranice kultur a náboženství od tibetského dalajlamy přes velekněze císařské šintoistické svatyně z Japonska až po nejvyššího šíitského imáma z Íránu.

Neodmyslitelnou součástí farního života je hudba a k nejstálejší části farního společenství patří Salvátorská schola, jejíž mnozí členové zde našli duchovní domov před řadou let a zůstávají mu věrni i dlouho po ukončení svých studií – na společná duchovní cvičení už někteří jezdí s kočárky svých ratolestí. K blížícímu se dvacátému výročí vzniku „studentského“ salvátorského kostela a jeho scholy vzniklo toto CD jako ukázka různých plodů vlastní tvorby členů scholy. Chce být nejen upomínkou na to, co bylo ve společenství kolem chrámu Nejsvětějšího Salvátora vytvořeno, nýbrž také povzbuzením a inspirací pro ty, kteří sdílejí přesvědčení, že i na prahu třetího tisíciletí křesťanství se chrámy mohou rozeznít kvalitní soudobou hudbou, která vzešla z prostředí mladého společenství a vyjadřuje jeho ducha. A kdo ví, zda se její tóny nedotknou někoho, kdo přišel do chrámu jako hledající a dozraje tam v příštího učitele víry – svědka toho, že „nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Bohu“.

Mons. Tomáš Halík, farář Akademické farnosti Praha