O nás

Počátky Salvátorské scholy sahají do října 1990, kdy P. Tomáš Halík obnovil v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora studentskou farnost. Jedna z nově příchozích studentů, Martina Mašková, motivovaná zkušeností ze sboru náchodského gymnázia a svou spolubydlící, založila soubor, který jednou měsíčně doprovázel liturgii. Repertoár scholy tvořily kratší skladby pro smíšený sbor (např. Michna, Croce, Lotti), spirituály (zvláště africké), mše z tehdejšího zpěvníku pro mládež (Hosana) a písně ekumenické komunity v Taizé. K výrazným osobnostem Salvátorské scholy patřil člen souboru Schola Gregoriana Pragensis Matouš Vlčinský, jako sbormistr krátce hostoval violoncellista Pražské komorní filharmonie Lukáš Pospíšil.

V roce 1995 se do vedení scholy zapojil Tomáš Jajtner. Stal se pro ni přínosem i coby varhaník a skladatel. Premiérou jeho Oratoria o sv. Máří Magdaléně se v roce 1997 schola podílela na česko-německé iniciativě směřující k obnově kostela v severočeských Mařenicích. Tomášovy skladby zpívá schola dodnes. Od roku 2001 začal ve schole působit také čerstvý absolvent sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK Michal Reiser. Příchod vystudovaného sbormistra potvrdil rostoucí umělecké kvality scholy. Repertoár se ustálil na širokém záběru duchovní hudby od renesance po současnost. Téměř dvacet let praxe schola zúročila vydáním CD Adveniat v září 2009. Po vydání CD se se scholou rozloučil Tomáš Jajtner, krátce poté i Martina Mašková. Ve sbormistrovské práci pokračuje Michal Reiser, od září 2009 se k němu připojil i zkušený sbormistr a varhaník Jan Steyer, který CD režíroval.

 

Salvátorskou scholou prošlo už několik set zpěváků a instrumentalistů. Mnohým z nás schola během vysokoškolských studií vytvářela kamarádské zázemí. O prvním májovém dnu jsme spolu slavili jaro (výlety na Bezděz, nebo do Sv. Jana pod Skalou), jindy jsme poznávali rodné kraje našich členů. Dvakrát jsme se zůčastnili festivalu Přibyslavské nocturno, vyrazili jsme na lyže do Náchoda nebo na hájenku do Hamrů nad Sázavou, před velikonočním koncertem ve Volyni jsme podnikli výstup na Boubín. V roce 2003 schola poprvé jela na společnou víkendovou duchovní obnovu, kterou vedl P. Jiří Šlégr ze střediska Eljon ve Špindlerově mlýně. Zkouškou soudržnosti scholy byl v téže době přechod některých jejích členů do paralelního sboru Gaudentes. Mnozí (a mnohé) z nás našli ve schole životní partnery. Schola zpívala proto na mnoha svatbách. Doprovázeli jsme rovněž vstup řádové sestry Denisy do noviciátu.

Zúčastnili jsme se i několika větších akcí přesahujících rámec studentské farnosti. Na tradičním večeru překladatelů v Praze schola v roce 1999 vystoupila s programem jihoafrických spirituálů, jejichž texty v jazycích zulu, xhósa a sotho následně okomentovali přítomní afrikanisté. Zpívali jsme v uprchlickém táboře Červený Újezd (2000), kde nám Čečenci na oplátku předvedli své národní tance. Uspořádali jsme vánoční koncert v Jedličkově ústavu. V roce 2000 schola také účinkovala na vzpomínkové akci za oběti čečenské války na Pražském hradě za přítomnosti prezidenta Václava Havla. Podíleli jsme se na celoevropském ekumenickém setkání Ligy křesťanů proti mučení (2002). V roce 2004 schola doplněná o zpěváky z dalších pražských i mimopražských kostelů reprezentovala studentské farnosti z celé České republiky při modlitbě papeže Jana Pavla II. pro Evropu, přenášené telemostem do nových členských zemí Evropské unie.

Schola nemá vlastní doprovodný orchestr, na koncerty a další vystoupení, ale poměrně často zve známé a přátele - instrumentalisty. Přispívá tak i ke vzdělávání a praxi žáků a studentů hudebních oborů. Každoročně schola pořádá vánoční a velikonoční benefiční koncert. Výtěžek věnuje osobám s postižením, sociálně potřebným nebo na humanitární pomoc oblastem postiženým přírodními katastrofami. Na repertoáru má Salvátorská schola řadu známějších i méně známých skladeb starší i současné duchovní hudby, důraz však klade na vlastní tvorbu. Ve schole dlouhodobě působí, či pro ni skládá, několik mladých autorů liturgické hudby (Tomáš Jajtner, Michal Reiser, Vojtěch Jirsa, Ondřej Šárek a Zdeněk Tošnar).