Schola

Příští zpívání: 

Salvátorská schola působí od podzimu 1990 v pražském studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Doprovází zde bohoslužby, pořádá benefiční koncerty a příležitostně vystupuje také mimo domovskou farnost. Za více jak třicet let jejího trvání prošlo scholou kolem tří set padesáti zpěváků. Zpívá duchovní hudbu od středověku do současnosti, včetně spirituálů a skladeb vlastních autorů.

Hlavním sbormistrem je od října 2016 Josefína Šišáková, pomocným sbormistrem Filip Rajnoch.