Články

VELIKONOCE DOMA

Aktuality | Martin Staněk | 19.3.2024 21:55

Tento návod na prožití křesťanských Velikonoc v rodinném kruhu byl původně vytvořen pro nedávnou dobu pandemie, pro dobu zavřených kostelů. Přestože již můžeme radostně slavit v kostelích, pro některé z nás, pro nemocné, pro lidi na cestách, pro hledající, .. může být návod na slavení Velikonoc doma inspirací, jak tyto svátky lépe prožít.  
Jako bonus přidáváme i inspiraci pro zelenočtvrteční pesachovou večeři.  A kdo by chtěl pokračovat dále, může se v původním článku ZDE inspirovat i pro další neděle až do Slavnosti seslání Ducha svatého.

Domácí bohoslužby Svatého týdne:

Květná neděle    Zelený čtvrtek    Velký pátek 
Bílá sobota    Neděle velikonoční 
 

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce je Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma.
Jádrem Svatého týdne je Triduum (třídenní), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto radostnou událost (Slavnost Vigilie/bdění). S toutéž radostí slavíme první neděli velikonoční. Doba velikonoční končí po  padesáti dnech slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi). 

Více o křesťanských Velikonocích.

 
Vizuální doprovod:

Podněty k liturgii jednotlivých dní Svatého týdne jsme se rozhodli obohatit výběrem z cyklu "Sundám tě, ať bJežíš"   autorky Martiny Staňkové.  

"Nejedná se o ilustrační doprovod ke klíčovým událostem Svatého týdne. Obrazy vznikaly od října 2019.  Silně jsem vždy vnímala, že křesťanská ikonografie se v průběhu dějin příliš upnula na symbol umučení. Zdá se mi, že po staletí byl tento symbol i zneužíván, a to leckdy manipulativně, společně s motivem viny. Šlo mi také o umělecký dialog v rámci dějin umění, o svobodu pracovat volně s kanonizovaným příběhem. Motiv ukřižovaného je v evropské kultuře natolik klasický a silný, že jej umělec nemůže prostě ignorovat. A je důležité se s ním vyrovnat po svém i v rámci vlastní spirituality. 
Když jsem si tedy kříž odmyslela, zahlédla jsem to samotné gesto a pochopila, že je daleko více symbolem přijetí, přivítání, modlitby (orant),  radosti. ...  V kostele Nejsvětějšího Salvátora se mi pro tuto radostnou dimenzi vždy líbil hlavní oltářní obraz Proměnění na hoře. ...  A možná právě nyní více než kdy jindy potřebujeme ono radostné gesto rozpřažených, přijímajících rukou.

.....

       

     (Z cyklu Sundám tě, ať bJežíš, akryl na plátně, 100 x 150 cm)

     foto: Eva Novotná

     © Martina Staňková

 

 

 

 

 

 

 

.

Související články

Komentáře