Články

Advent a Vánoce 2023

Aktuality | Kateřina Černá | 2.12.2023 18:00

ADVENT
V neděli 3. prosince začne doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Při obou mších požehnáme adventní věnec a zapálíme první svíčku. Barva doby adventní je fialová. Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele prožijeme dobu adventní a vánoční liturgicky (zpěvem rorátů) i kulturně (v podobě benefičních koncertů a speciálního hudebního doprovodu vybraných mší).

Roráty se budou zpívat o všech adventních nedělích i během úterních bohoslužeb, a to ze zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme, neodnášejte je.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA
Ve čtvrtky 7., 14. a 21. prosince bude možné přijít do kostela k eucharistické adoraci a ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. Přítomnost jednotlivých kněží a časy zpovídání najedete na farních webových stránkách v sekci kalendář. Ve čtvrtek 14.12. bude adorace posunuta minimálně o hodinu vzhledem k rekviem za Karla Schwarzenberga. 

ADVENTNÍ MODLITBA ZA UKRAJINU – sobota 16. prosince od 19 hodin
ADVENTNÍ INGREDIENTE – neděle 17. prosince od 20 hodin

BENEFIČNÍ KONCERTY

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – pondělí 18. prosince v 19.30
V pondělí 18. prosince od 19.30 se v našem kostele rozezní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Sboru a Orchestru Univerzity Karlovy pod vedením dirigenta Haiga Utidjiana. Sólisté: Lívia Obručník Vénosová (soprán), Petra Vondrová (alt), Stanislav Mistr (tenor) a Petr Sejpal (bas). Na varhany zahraje Vladimír Jelínek. Sbor a orchestr UK u nás hraje bez nároku na honorář, za což mu patří velký dík. Vstupné je dobrovolné.

Výtěžek z benefičního koncertu půjde na zakoupení solárních panelů pro internátní školu Krupa Prasad v indickém Nashiku. V létě se skupina dvaceti studentů a mladých absolventů spolu s dvěma jezuity – P. Janem Regnerem SJ a P. Samuelem Prívarou SJ – na této škole učila a snažila se pomoci vymyslet efektivnější systém výuky.

Škola je domovem pro 140 vesnických dívek, kde jim řádové sestry poskytují neformální vzdělávání a péči. Žijí v chudých podmínkách, spí na rohožích na zemi a nemají dostatek prostředků na nejzákladnější potřeby. Aktuálně mají k dispozici pouze studenou vodu. Solární panely umožní zajistit teplou vodu pro dívky ve škole a tím výrazně zlepší jejich životní podmínky.

TŘÍKRÁLOVÁ BENEFICE SALVÁTORSKÉ SCHOLY – sobota 6. ledna 2023 v 18.30
6. ledna 2023 se v našem kostele uskuteční tradiční benefice Salvátorské scholy, jejíž výtěžek podpoří organizaci Ruka pro život, která pomáhá lidem s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Na koncertě zazní II. česká mše půlnoční Jakuba Jana Ryby, Česká mše koledová Tomáše Jajtnera a soubor evropských koled. Koncert bude uveden v přímém přenosu a zůstane i v záznamu na farním YouTube.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY A PROHLÍDKY BETLÉMA

neděle 24. prosince – 4. neděle adventní a Štědrý den
14.00 – adventní mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ
13.00–16.00 prohlídka betléma
24.00 – půlnoční mše sv., vigilie Slavnosti Narození Páně, celebruje Mons. Tomáš Halík

pondělí 25. prosince – Slavnost Narození Páně
14.00 – mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík
13.00–16.00 prohlídka betléma

neděle 31. prosince – Svátek svaté Rodiny
14.00 – mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík
13.00–16.00 prohlídka betléma

pondělí 1. ledna – Slavnost Matky Boží Panny Marie
14.00 – mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík
13.00–16.00 prohlídka betléma

Salvátorský betlém je spolu s mnoha dalšími betlémy v celé republice k vidění v rámci společného programu Křesťanské Vánoce. Během oblíbeného obcházení betlémů, které slouží i jako zdravotní prevence, mohou děti sbírat v jednotlivých kostelech papírové figurky a sestavit si z nich vlastní betlém. V Praze se akce koná pod záštitou pražského arcibiskupství, které k ní vydává i přehlednou brožuru. Více na webu krestanskevanoce.cz.

PARNÍ VLÁČKY V SAKRISTII
Během vánočních svátků bude možné shlédnout jízdu unikátních parních vláčků ze sbírky našeho titulárního varhaníka Roberta Huga. Kolekce čítá asi sto kusů, včetně deseti lokomotiv z let 1910–1930. Jízdy proběhnou na Silvestra a na Nový rok po mši svaté ve 14 hodin.
silvestrovská neděle – 15.30–17.00
novoroční pondělí – 15.30–17.00 

neděle 7. ledna – Svátek křtu Páně
Při obou nedělních mších bude v závěru posvěcena křída, která bude dána k dispozici návštěvníkům kostela. Označení příbytků znamením K†M†B† má význam požehnání, neboť znamená Kristus hoc Mansionem Benedicat (Kristus ať žehná tomuto domu).

Související články

Kateřina Černá

Komentáře