Svátost smíření

Svátost smíření a duchovní rozhovory

Během akademického roku (říjen-červen, s výjimkou 2 týdnů vánočních prázdnin):

  • úterý 17.15 – 17.45 P. Samuel Prívara SJ v jižní věži (vstup z kostela)
  • úterý 19.00 – 20.30 P. Marek Orko Vácha ve farní kanceláři
  • čtvrtek 19.00 – 21.00 Mons. Tomáš Halík v kryptě, P. Marek Orko Vácha ve farní kanceláři a P. Samuel Prívara SJ v jižní věži (vstup sakristií)

Během akademických prázdnin (červenec-září):

  • neděle 19.15 – 19.45 v kostele / jižní věži

Podrobnější informace

V akademickém roce (vyjma vysokoškolských prázdnin) se koná adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru každý čtvrtek od 19.00 v kostele Nejsv. Salvátora (vstup přes sakristii zadem z Klementina)
V úterý od 19.00 do 20.30 je k dispozici P. Marek Orko Vácha ve farní kanceláři (vstup z nádvoří z Klementina).
Ve farním kalendáři zde naleznete přítomnosti/nepřítomnosti konkrétních zpovědníků.

V týdnu před Velikonocemi se koná jedna společná kající bohoslužba slova, po níž je k dispozici více zpovědníků.

K organizaci čtvrtečního zpovídání/duchovních rozhovorů:

Vstup do sakristie je zadním vchodem z Klementina. Tudy se prochází do kostela. Kněz v 19 hodin vystaví v kostele Nejsv. Svátost. V kostele se tedy v rámci adorace čeká ke všem zpovědníkům. Zpovídá se pak v kryptě, ve zpovědní místnosti v jižní věži, ve farní kanceláři, případně na čtvrtém místě, které je uvedeno na informační tabuli.  Službu konající kostelník na místě "reguluje" provoz a umožňuje návštěvu jednotlivých zpovědníků.

Není vhodné, s ohledem na ostatní čekající, řešit v rámci duchovního rozhovoru organizační záležitosti nebo přicházet s vědeckými problémy. Děkujeme za pochopení.

Doporučeno ke svátosti smíření:

Impulzy ke svátosti smíření: jezuitoudnes.cz/rozlisuj/nastroje/zpoved/

literatura
Anselm Grün: Svátost smíření. Karmelitánské nakladatelství 2010; 63 str. K zapůjčení i ve farní knihovně.
Bruno Salvodi: Bůh je větší než tvoje srdce. O svátosti smíření trochu jinak. Karmelitánské nakladatelství 2010.

Odborná a psychoterapeutická péče:

Pro ty, kdo by kromě svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru chtěli využít specializované odborné péče, zde uvádíme odkaz na internetové stránky pražské křesťanské psychologické poradny.

Křestanské poradenství - ostatní (kontakty)