Samuel Prívara

P. Ing., Ing. Samuel Prívara SJ, Ph.D

kontakt: [email protected]

přítomnost ve farnosti (v akademickém roce, tedy říjen - červen):  
úterý – zpovídání, duchovní pohotovost 17.15-17.45 
čtvrtek – zpovídání, duchovní pohotovost 19.00-21.00
mše sv. – podle farního kalendáře

Samuel Prívara se narodil roku 1984 v Trenčíně. Vystudoval Kybernetiku a měření na ČVUT v Praze a Financial Engineering na VŠE v Praze. Doktorské studium absolvoval v Praze a v Curychu. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil 4. října 2013. Dvouletý noviciát strávil v Ružomberku. První sliby složil 13. října 2015 v Mnichově. Poté studoval filozofii na jezuitské Hochschule für Philosophie v Mnichově. Teologii studoval v Madridu. Dne 6. února 2021 přijal v Madridu z rukou kardinála Carlose Osora Sierry jáhenské svěcení. 25. 6. 2021 přijal z rukou biskupa Mons. Tomáše Holuba na Velehradě kněžské svěcení. Od 1. 7. 2021 je ustanoven farním vikářem (kaplanem) v pražské Akademické farnosti. Zároveň zůstává kaplanem Vysokoškolského katolického hnutí Praha u sv. Ignáce v Praze.

Rozhovor se Samuelem Prívarou: Věděl jsem, že to musím zkusit
Rozhovor pro farní zpravodaj Salvatore
Články S. Prívary na portálu Psychologie.cz
Knihy Samuela Prívary - ALPHA BOOK

10 min videosestřih kněžského svěcení na Velehradě

fotogalerie

Téměř full verze kněžského svěcení na Velehradě